Guds nærvær i alle ting - om den religiøse forståelsen i middelalderen

12. mars 2018

Den religiøsiteten me finn i Noreg i mellomalderen var ein kristendom som var djupt heimla i folket gjennom rituale og praksisar gjennom fleire hundre år.

Av Henning Laugerud

I Kristin Lavransdatter er religion og tro, middelalderens kristendom i Norge, et sentralt tema. Den religiøsitet vi finner i Norge i middelalderen var en kristendom som var dypt forankret i folket gjennom ritualer og praksiser gjennom flere hundre år. Dette knyttet seg både til messfeiringens ritualer, samt rituelle handlinger og religiøse praksiser knyttet til årstidenes gang, dagliglivets arbeid med velsignelser av buskap, åker og eng, samt allehånde gjøremål. Denne praktiske religiøsitet var også knyttet til steder av spesiell betydning, det kunne være sognekirken, relikvier etter helgener og mirakelgjørende bilder eller hellige kilder eller viktige pilegrimskirker som Olavskirken i Nidaros. Materien var gjennomsyret av det gudommeliges nærvær. Verden var skapt av Gud og kunne derfor også manifestere Ham. Dette kan defineres som en sakramental forståelse av verden. Materien, det fysiske og synlige, stod ikke i opposisjon til det guddommelige, men var noe som hadde et potensiale i seg til å manifestere det metafysiske, det ikke-materielle og usynlige. I middelalderens religiøse univers kommuniserte Gud med menneskene gjennom og i den skapte verdens utfoldelse og ved mirakler og tegn.

Det guddommelige nærvær var et vesentlig kjennetegn ved middelalderens religiøsitet. I fromhetshistorisk sammenheng har man definert dette som en forståelse av nådenærhet, noe som betød at unåden, de onde krefter også kunne være nære. Åndsmaktene gjennomsyret hele verden og var til stede i dagliglivet. Følgelig kunne man hele tiden også være i kommunikasjon med Gud på ulike måter. Det guddommelige var både romlig og timelig tilgjengelig, umiddelbart erfarbart både åndelig og fysisk. Nåden var både åndelig og fysisk berørbar, Gud var reelt og fysisk til stede, og aller tydeligst var dette i feiringen av den hellige messen, middelalderens hoved-ritual. Når man feiret messen, gjorde man det sammen med Gud, englene, alle hellige kvinner og menn, trosvitner og martyrer, og alle andre i hele verden som feiret messen. Da kommuniserte Gud og mennesker direkte med hverandre gjennom de synlige tegn.

I middelalderske forståelse var frelsen et prosjekt som man måtte og kunne arbeide på gjennom hele livet, også i det hinsidige frem til dommens dag. Den enkelte stod heller ikke alene, men var del av et solidarisk felleskap av de troende, levende og avdøde, hvor hver lem kunne virke til det gode for nesten. Slik var det et evig bånd mellom alt i verden og det hinsidige, i et evig felleskap på ulike nivåer. Her var helgenene sentrale. Kirkens hellige kvinner og menn var ikke bare religiøse forbilder eller fjerne livsidealer, de var menneskenes nærværende hjelpere. Helgenene var viktige som formidlere mellom Gud og mennesker gjennom sine forbønner på grunn av sin spesielle nærhet og gunst hos Vårherre. De var mennesker som gjennom et forbilledlig liv, eller martyrdøden, hadde gjort seg fortjent til å komme rett til himmelen hos Gud etter sin død. De kunne hjelpe og beskytte de som ellers kom til kort eller som trengte hjelp. Slik var de en viktig del av Kirkens solidariske fellesskap. En annet viktig side ved det religiøse liv var Kirkens internasjonale karakter som ikke kan poengteres tydelig nok, fordi det kan være vanskelig å ta inn over seg betydningen av dette i dag. Middelalderens norske samfunn stod gjennom den norske kirkeprovinsens organisasjon i en kontinuerlig kontakt med Europa gjennom hele middelaldere. Kirken var både lokal og internasjonal på samme tid. Også dette forhold bidro til den denne forståelsen av nærhet og felleskap.

Middelalderens katolske kristendom var altså preget av nærvær og deltagelse på alle nivåer og i alle deler av livet. Det var en kristendom som la stor vekt på den enkeltes deltagelse og legfolket, de alminnelige troende, var engasjert i alle sider ved troslivet og aktivt inkludert i et trosfellesskap som inkluderte både de som hadde gått foran, de døde, og de som skulle komme etter.

Video Trailer Vilde Vite og Plastmysteriet

Trailer Vilde Vite og Plastmysteriet

20. mars 2018

I denne morsomme miljømusikalen legger Vilde Vite ut på en eventyrlig oppdagelsesferd sammen med miljøspionen ECO.

Video Trailer Vilde Vite og Plastmysteriet (vol. 2)

Trailer Vilde Vite og Plastmysteriet (vol. 2)

20. mars 2018

Morsom miljømusikal for hele familien

 

Video Sniktitt på Bye Bye Baby

Sniktitt på Bye Bye Baby

14. mars 2018

Teater talent, elever fra Teater fordypning ved Bergen kulturskole, har inntatt DNS med forestillingen "Bye Bye Baby" som blir å se på Lille Scene fra 17. mars.

Video Publikum er begeistret

Publikum er begeistret

14. mars 2018

Florian Zellers overraskende og innsiktsfulle drama har truffet en nerve blant både publikum og anmeldere. 

Video Fiskerens sang fra Vilde Vite og Plastmysteriet

Fiskerens sang fra Vilde Vite og Plastmysteriet

14. mars 2018

I miljømusikalen Vilde Vite og Plastmysteriet dukker det opp mange morsomme skikkelser. En av dem er en bereist fisker som plages av plast i garnet. 

Urpremiere på morsom miljømusikal for barn

Urpremiere på morsom miljømusikal for barn

13. mars 2018

Med nyskrevet popmusikk, humor og en spennende i historie ønsker DNS å fremme miljøengasjement på en morsom måte. 

Foredrag: Guds nærvær i alle ting

Foredrag: Guds nærvær i alle ting

12. mars 2018

"Middelalderens katolske kristendom var altså preget av nærvær og deltagelse på alle nivåer og i alle deler av livet. Det var en kristendom som la stor vekt på den enkeltes deltagelse og legfolket, de alminnelige troende, var engasjert i alle sider ved troslivet og aktivt inkludert i et trosfellesskap som inkluderte både de som hadde gått foran, de døde, og de som skulle komme etter." 

Fra Henning Laugeruds tekst "Guds nærvær i alle ting"

Guds nærvær i alle ting - om den religiøse forståelsen i middelalderen

Guds nærvær i alle ting - om den religiøse forståelsen i middelalderen

12. mars 2018

Den religiøsiteten me finn i Noreg i mellomalderen var ein kristendom som var djupt heimla i folket gjennom rituale og praksisar gjennom fleire hundre år.

Gir drømmer fritt spillerom

Gir drømmer fritt spillerom

15. februar 2018

– Det er noe rebelsk ved denne forestillingen. Vi vil gi plass til ville drømmer og nytteløse fantasier. Tenk om drømmene våre viser oss hva vi egentlig lengter etter?

Nabokjerring lager humor av grenseoppganger

Nabokjerring lager humor av grenseoppganger

15. februar 2018

Ane Skumsvoll bobler over av fakta og komiske, følelsesladete historier om absurde grensetvister, hekkproblematikk og gjenkjennelige nabokrangler. Sånt blir det moro av!

Gjensyn med et rått og eksplosivt gudedrama

Gjensyn med et rått og eksplosivt gudedrama

15. februar 2018

Absence Crew er lei av at strippebar står på listen over ting man burde gjøre i Bergen om sommeren. De vil heller ta deg med tilbake til det mytiske Midgard i suksessforestillingen Norr – Da gudene breaket.

Resirkulering rocker!

Resirkulering rocker!

07. februar 2018

Det trengs ikke superkrefter for å sortere søppel, men vi kan alle trene oss opp til å bli bedre miljøninjaer. Eirik del Barco Soleglad og Stine Robin dro til BIRs gjenvinningsstasjon i Møllendalsveien i oppløpet til forestillingen Vilde vite og plastmysteriet.

Oppdagelsesreise for småtasser

Oppdagelsesreise for småtasser

07. februar 2018

Den lille store reisen tar deg med ut i verdensrommet i en luftballong, men uten å slite ut hverken barn eller foreldre. 

Når livet snur alt på hodet

Når livet snur alt på hodet

07. februar 2018

Stig Amdam har arbeidet som skuespiller i 35 år, og har lest bunkevis med manus, men sjelden har en fortelling fascinert ham like mye som Far.

Les mer om musikalen Kristin Lavransdatter

Les mer om musikalen Kristin Lavransdatter

06. februar 2018

Her finner du artikler og tekster om storsatsningen Kristin Lavransdatter.

Familiekarneval

Familiekarneval

06. februar 2018

Velkommen til en morsom og fargerik karnevalfest!

Den kompliserte Kristin

Den kompliserte Kristin

02. februar 2018

Iblant får eg lyst til å riste i henne, skriv Brit Bildøen som har lage songtekstane til Kristin Lavransdatter i samarbeid med Svein Sturla Hungnes.

Kjærlighetens kraft

Kjærlighetens kraft

02. februar 2018

Herborg Kråkevik og Hans Marius Hoff Mittet har en fortrolighet som gjør det enkelt å spille forelsket. 

Kjærlighet gjennom lys og mørke

Kjærlighet gjennom lys og mørke

02. februar 2018

«Sed og skikk forandres meget, alt som tidene lider, og menneskenes tro forandres og de tenker annerledes om mange ting. Men menneskenes hjerter forandres aldeles intet i alle dager» 

SIGRID UNDSET

DNS-kortet 2018

DNS-kortet 2018

29. januar 2018

Store teateropplevelser venter i 2018! Kjøper du DNS-kortet for 2018 kan du få inntil 40% rabatt på billetter, i tillegg til en rekke andre fordeler.

Bli Teatertjommi

Bli Teatertjommi

29. januar 2018

Er du mellom 18 og 30 år og interessert i teater? Vil du treffe folk, bli med på egne arrangement og få tilsendt unike tilbud? Da har DNS et nytt tilbud til deg!

Trenger galgenhumor

Trenger galgenhumor

22. januar 2018

 – Peter Wessel Zapffe er en av de mest interessante skikkelser i norsk åndsliv i det 20. århundre, mener Eirik del Barco Soleglad.

Se hva som skjer i kulissene på storsatsingen Kristin Lavransdatter

Se hva som skjer i kulissene på storsatsingen Kristin Lavransdatter

12. januar 2018

For første gang kan du oppleve Kristin Lavransdatters fascinerende liv på scenen – som musikal. Ta en titt på alt som skjer i kulissene. 

 

Treffsikkert og humoristisk

Treffsikkert og humoristisk

11. januar 2018

Kamilla Grønli Hartvig som spiller Laura i Glassmenasjeriet, er rørt over publikumsresponsen på stykket. 

Ingen forestillinger