Breivik og Eichmann - anstendighetsbrødre

10. februar 2016

Anders Behring Breivik og Adolf Eichmann møter hverandre i jakten etter det rene, konfliktfrie samfunnet. Og i ønsket om å beholde sin egen moralske renhet, skriver Bernt Hagtvet.

Bernt Hagtvet, professor i statsvitenskap

Vi lever i en verden full av moralsk sanksjonert ondskap. Gang på gang ser vi at det ikke er gjerningsmennene som får mentale problemer etter massemord. Gjerningsmennene ser seg selv som moralsk berettiget til mord. Oftere er det ofrene som brytes ned. Ofrene stiller spørsmål om hvorfor akkurat de overlevde. Ofrene bebreider seg selv med at de ikke gjorde nok for å redde andre, eller hørte på advarslene i tide.

Forferdende normalitet
At morderne så sjelden erkjenner hva de har gjort - angrer eller viser moralsk selv-refleksjon - reiser et av de mest vidtfavnende spørsmål i samfunnsforskningen. 1990-tallet har vist at Endlösung - nazistenes massedrap på jøder, homofile, Sinti og Roma under annen verdenskrig - ikke er en avsluttet epoke. Å henvise til at nazismen var en ekstraordinært voldelig og hat-fremmende ideologi, er ikke nok. Massedrap behøver heller ikke være en moderne affære. Det fremste eksempel på det motsatte er Rwanda i 1994. Der var macheter det mest brukte drapsvåpen, og folk drepte sine hustruer hvis de tilhørte en annen stamme.

Menneskelig ondskap kan ikke reduseres til mental sykdom. Det mest ekstraordinære ved de fleste massedrapsmenns psyke er at de er forferdende normale. Å brennemerke dem som sadister, gale eller autoritære kan i noen tilfeller være treffende. Men mest er slike inndelinger mest egnet til å tilfredsstilevåre egne ønsker om hvordan verden skal være - reise barrierer mellom «de» og «oss». Filosofen Hannah Arendts ofte banaliserte begrep om ondskapens banalitet fra 1963 hadde nettopp til hensikt å få oss til å se at nazistiske drapsmenn ikke var så forskjellige fra «oss». Deri lå hennes radikale og skremmende budskap.

Utfordringen er å forstå hvorfor såkalt vanlige mennesker under ytterst forskjellige omstendigheter kan forvandles til ufølsomme drapsmaskiner. Ikke minst etter 22.7 er dette mer aktuelt enn noensinne.

Nummenhet
Vi har mange eksempler på gjerningsmenn som aldri viser noen skyldfølelse overfor de lidelser de har forvoldt. Av de 20 tiltalte i den store Auschwitz-prosessen i Frankfurt fra 1963 til -65 var det ingen som erkjente skyld for deltakelse i massemord. De nektet for enten å ha kjent til eller vært ansvarlig for å ha vært på mord, enda de hadde sentrale stillinger i KZ-byråkratiet, og dokumentasjonen var overveldende.

Av de 14 til dels høyt utdannede embetsmenn og partifunksjonærer som deltok på Reinhard HeydrichsWannsee- konferansen 20. januar 1942 (der Holocaust ble samordnet), var det bare én som etter krigen ga uttrykk for forståelse for og skamfølelse overfor det de hadde besluttet (drap på 11 millioner jøder). Fra 1947 til 1951 ble 22 ledere av ulike dødsskvadroner (Einsatzgruppen) på Østfronten tiltalt for folkemord. I løpet av noen måneder fra 1941 av drepte disse «ordinære menn» mer enn én million uskyldige, for det meste jøder, oftest på kloss hold foran enorme massegraver. Ikke én erkjente skyld, enda dokumentasjonen var overveldende.

Grunnleggende for selvoppfatningen for de tiltalte i disse sakene var hevntanker etter Tysklands nederlag i første verdenskrig. De var fullt overbevist om at veien til tysk gjenoppstandelse gikk gjennom rasemessig, ideologisk og kulturell renselse. Målet var en utopi der all etnisk, religiøs og politisk urenhet var drevet ut av den tyske samfunnskroppen (en tanke Breivik deler i sitt syn på det monokulturelle Europa). Jødene var bolsjeviker og derfor fair game. Å drepe barn fulgte logisk av dette, for barn kunne vokse opp og bli hevnere. Morderne mente seg moralsk berettiget til denne kriminalitet.

Disse drapsmenn hadde levd seg så inn i det anti-humane nazi-universet at grunnene til at de måtte myrde slo dem som innlysende. Så åpenbare at de aldri forsto hvorfor de ble dømt etter krigen. Mord var statsplikt: «Ikke ta det personlig.»

Vi står overfor en type moralsk og psykologisk nummenhet som ikke bare hører til denne periode til. Vi så lignende av-humaniserende mekanismer under krigen i eks-Jugoslavia på 1990-tallet, i Kambodsja fra 1975 til -78, og vi kommer til å se lignende tilfelle i fremtiden. Breivik er det siste på individplan. Brudd i evnen til leve seg inn i andres smerte er grunnleggende.

Hvorfor umenneskelige?
Problemet vi står overfor er formulert av den engelskemoralfilosofen Jonathan Glover: Hva er mekanismene som får oss til «å løfte enkelte mennesker, grupper eller kategorier ut av universet av moralsk forpliktelse», spør han.

Sosialpsykologene har identifisert en rekke slike mekanismer og tankemønstre: «de»/«oss»- kategorisering, stereotypisering (å tillegge hele grupper egenskaper du ikke liker), moralsk kulde (et resultat av gruppestigmatisering, der negative trekk projiseres over på den andre gruppen og gir moralsk fri-lisens), gi ofrene skylden («de må ha gjort noe som gjør det rettferdig å straffe dem»), rutinisering av vold, gradvis tilvenning til brutalitet og av-individualisering av utføringen av vold (alle blir delaktige og skyldige).

I tillegg kommer kjente sosialiserings-mekanismer (tilvenning av spesifikke, gjentakende måter å reagere på, eller fordømmende fortolkninger knyttet til rase, nasjon, klasse, stamme, slekt, religion, kjønn, oppdragelse eller yrke); gruppeidentifisering og -press (frykt for å skuffe andre og bli utelukket på grunn av avvik); rasjonalisering («alle, ikke bare jeg, er i stand til å gjøre dette»).

Totalitære politiske ideologier kan virke inn på alle disse nivåene som redskap til å forenkle virkeligheten og gjøre oss handlingsdyktige ved å fjerne tvil og blinke ut «den andre» som sinnbildet på det onde. Brennemerking gjennom unnvikende og blomstrende omskrivinger («endelig løsning», «rensing», etc.) bidrar til å sløve reaksjonsevnen og normalisere brutalitet. Det samme gjelder fremstilling av overgrep i lovs form (de anti-semittiske Nürnberg-lovene av 1935 er et klassisk eksempel). Eller gjennom brutaliserende og gjerne biologiske beskrivelser av fienden. Da japanerne drev medisinske eksperimenter på fanger under annen verdenskrig kalte de dem maruta (tømmerstokker). Hutu-ekstremistene i Rwanda kalte tutsiene inyenzi(insekter).

Indre anstendighet
Hvordan kommer så Adolf Eichmann og AndersBehring Breivik inn i dette bildet? Alle ser de avgjørende forskjellene mellom disse to morderne. Eichmann drepte ikke personlig. Han ville for eksempel ikke ha det på sin æres-kappe at han kvalte en jødisk gutt som stjal epler fra hagens hans i Budapest (aktoratet frafalt punktet under rettsaken mot ham i Jerusalem i 1963 av mangel på bevis). Breivik skjøt folk i ansiktet.

Et fellestrekk er likevel deres begrunnelser for udådene: Deres felles bruk av ordet anstendighet. Dette var Eichmanns yndlingsuttrykk. Han hadde bare gjort sin anstendige plikt og fulgt ordre, aldri selv drept eller gitt ordre til drap. Hans ansvar opphørte etter at togene mot Auschwitz var satt i bevegelse. Han ville ikke ha «personlig» vold. Tilfeldig, ikke-sanksjonert vold. Systematikk og høyere ordrer skulle gjelde. Det gjorde det også lettere å av-humanisere ofrene, for staten stod bak og kalte noen riksfiender. Han var stolt av å væreein guter Kerl (en grepa kar). Det gledet ham å kunne yte folk han hadde «forhandlet» med i jøderådene noen gunstbevis (f.eks. stell av blomster) - før de ble gasset. Slik opprettholdt han illusjonen av å være anstendig.

Eichmann ville ikke at hans personlige moralske univers - hans anstendige hverdagsmoral - skulle anfektes. Derfor tålte han ikke voldtekt, tyveri og «unødig» brutalitet fra sine menn. Her fulgte han sin sjef,Himmler, som i sin berømte Posen-tale i 1943 mente at nazi-moralens kjerne lå i et plettfritt sinn og bevaring av anstendighet i møte med hauger av lik - og stolthet over å kunne være med på sivilisasjonens renselsesprosess.

Bevare hverdagsmoralen
Vaktene i konsentrasjonsleirene prøvde på samme måte å rasjonalisere sine udåder ved små tegn på at deres overleverte moralske hverdagsunivers var intakt (ved for eksempel å ikke skyte barn ved mors hånd, bare de som kunne klare seg selv på egenhånd ...).

Anders Behring Breiviks yndlingsuttrykk var også anstendighet. I retten sa han at han var mot drap av «tilfeldige» grunner, altså drap som ikke er begrunnet ideologisk eller uttrykk for nederdrektige motiver. Det var uanstendig.

På denne måten møter Breivik og Eichmann hverandre over generasjonene. De er anstendighetsbrødre. De kunne bare gjøre det de gjorde ved å opprettholde en indre balanse av uantastet moralsk renhet som hindret at de ble satt i klass med gemene mordere. Her lå en klasseforskjell. De ville renhet i det små for å slippe å ta inn over seg drap i det store. Og deres samfunnsmodell var også renhetsfundert (ikke jøder, ikke muslimer).

De ville hvelve en himmel av overordnet rettferd over sine handlinger. Gjennom dette slektskap mellom to av våre verste mordere - den ene på massenivå, den andre på individnivå - kan vi kanskje begynne å forstå noen av de underliggende mekanismene som gjør vanlige mennesker til drapsmenn av ideologiske grunner.

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

Video Førjulsstund på teateret

Førjulsstund på teateret

15. desember 2016

Hver dag frem til 22. desember blir det Førjulsstund på DNS. Her er en liten smakebit!

Musikaljentene og Tore Vagn Lid hedret med pris

Musikaljentene og Tore Vagn Lid hedret med pris

02. desember 2016
Tags: Nyheter

Hvert år deler Bergen Teaterforening ut priser til solid kunstnerskap og ungt initiativ. Pernillestatuetten gikk i år til regissør og dramatiker Tore Vagn Lid, mens tenåringene bak musikalen «Julens magi» mottok Rampeløkten.

Video Se hele lanseringen av 2017

Se hele lanseringen av 2017

28. november 2016
Tags: Video

Se hele lanseringen av 2017 i opptak her!

Tragikomiske helter og familiekrøll på DNS

Tragikomiske helter og familiekrøll på DNS

25. november 2016
Tags: Nyheter

Teaterklassikerne «Hamlet» og «Jeppe på Bjerget», verdensproblematikk og nære relasjoner utforskes på Den Nationale Scene neste år. En rød tråd i det mangfoldige programmet er det godes vilkår i en kynisk verden.

Video Misa prøver kostymer

Misa prøver kostymer

22. november 2016
Tags: Video

Se Misa prøve kostymer i denne smakebiten fra "Mummitroll i kulissene" som spilles på Store Scene til og med 10. desember.

Video Aladdin og Hans Magiske Europa Flyktningturné 2016-17

Aladdin og Hans Magiske Europa Flyktningturné 2016-17

16. november 2016
Tags: Video

En flyvende gummibåt, Humanitarians of Tinder, italiensk tomatmafia, syv millioner selvmordsbombere og en stor klype musikk og magi – ingrediensene er mange i eventyrblandingen vi får servert på Lille scene.

Video Frys!

Frys!

16. november 2016
Tags: Video

Skuespillerne i «Spellemann på taket» m. fl. gir deg med denne videoen en morsom innføring i en mye brukt skuespillerteknikk: Frys. Med fulle hus og en særdeles varm forestilling, er det lite kulde å spore, selv om de som ser på gjerne får frysninger av den fine historien og den flotte musikken. Har du ikke sikret deg billetter ennå, er det fremdeles mulig å få sett forestillingen innen 31. desember.

Hvis hus kunne synge

Hvis hus kunne synge

12. november 2016

Bjørn Willberg Andersen debuterer som dramatiker med musikkteater om Møhlenpris – en bydel han i bodd i i over 50 år.

 

Video Vargtime

Vargtime

10. november 2016
Tags: Video

Jazzforestillingen "Vargtime" er et møte med Gunnar Staalesens fortellerkunst og bandet Jan Kåre Hystad kvartett.

Video Lille Mys vise

Lille Mys vise

09. november 2016
Tags: Video

"Den fortryllende illsinte lykkelige My", synger Reny Gaassand Folgerø i denne videoen fra "Mummitroll i kulissene" som spilles tirsdag - fredag kl. 16.30 og lørdag kl. 15.00 på Store Scene.

Video Løperjenten (rekonstruert) - trailer

Løperjenten (rekonstruert) - trailer

31. oktober 2016
Tags: Video

Løperjenten (rekonstruert) er et samarbeidsprosjekt mellom DNS og Carte Blanche, fritt etter Vibeke Løkkebergs film. Urpremiere 20. oktober 2016.

Svensk stjerneregissør setter opp Hamlet på DNS

Svensk stjerneregissør setter opp Hamlet på DNS

27. oktober 2016

Stefan Larsson iscenesetter for første gang en forestilling i Norge når «Hamlet» har premiere på Den Nationale Scene i februar 2017.  Hovedrollen spilles av Preben Hodneland.

IMPROuke!

IMPROuke!

25. oktober 2016


Byens improgrupper og DNS’ eget ensemble møtes på Lille scene fra 8.-12. november. Kom og gi dem en utfordring!

Humor-duo om Aladdin på flukt

Humor-duo om Aladdin på flukt

20. oktober 2016

Åsleik & Jon har laget et lekent og musikalsk eventyr for voksne om flyktningkrisen.

Familiefest på Halloween & De Dødes Dag

Familiefest på Halloween & De Dødes Dag

19. oktober 2016
Tags: Halloween

Den Nationale Scene og BarneBIKS feirer Halloween & De Dødes Dag mandag 31. oktober. Vi starter feiringen på DNS kl. 16.30!

Lørdagscafé - 22. oktober

Lørdagscafé - 22. oktober

17. oktober 2016

Lørdag 22. oktober kl. 12.00 kan du møte Nina Goga, professor i barne- og ungdomslitteratur ved Høgskolen i Bergen, Fargespill-leder Ole Hamre og psykolog Bjarte Kyte. Vi får også møte en av Tove Janssons figurer fra Mummi-universet.

Video Bli med bak scenen på Spellemann

Bli med bak scenen på Spellemann

17. oktober 2016
Tags: Video

”Spellemann på taket” fortsetter å begeistre publikum. Ikke minst er forestillingen omfavnet av fantastisk musikk. Her kan du bli med i kulissene når orkesteret møter publikum. Suksess-musikalen spilles til 31. desember, og det er fremdeles mulig å få billetter.

Video Fra innerst i sjelen til fremst på store scene

Fra innerst i sjelen til fremst på store scene

17. oktober 2016
Tags: Video

På selveste Halloween skal vanlige mennesker trosse sceneskrekk og stå i spotlighten på Store Scene og lese høyt fra dagbøkene sine akkompagnert av tidsriktig musikk. Dette blir en morsom og gripende hyllest til dagboken. Ane Skumsvoll er konferansier og med seg har hun musikalsk altmuligmann Kristian Berg Jåtten. Her det duket for mange slagere fra 70-80 og 90-tallet.

Video Mummitroll-teaser

Mummitroll-teaser

06. oktober 2016
Tags: Video

Nå kommer Mummi og vennen hans til by’n!  Bli med dem på en spennende oppdagelsesferd på teatret – et magisk og underlig sted.  «Mummitroll i kulissene» av Tove Jansson er en morsom forestilling for alle mellom 4 og 100 år. Premiere er 14. oktober

Video Eli synger Ella... og mer

Eli synger Ella... og mer

06. oktober 2016
Tags: Video

Den anerkjente norske sopranen og TV-kjendisen Eli Kristin Hanssveen tar sitt eget show med sanger av Ella Fitzgerald og andre klassikere ispedd opera til Bergen.

Før premiere: Møt Løkkeberg og Tombre

Før premiere: Møt Løkkeberg og Tombre

05. oktober 2016

Torsdag 20. oktober er det klart for urpremiere på forestillingen ”Løperjenten (Rekonstruert)” inspirert av Vibeke Løkkebergs film, og denne ettermiddagen møtes filmskaperen og regissør Jon Tombre til samtale.

Video Møt Yente

Møt Yente

05. oktober 2016
Tags: Video

Møt Yente: Parmaker i Anatevka, noen-og-seksti, ganske selvopptatt, litt ensom & temmelig kleptoman...isk!

På spranget til noe stort – og dristig

På spranget til noe stort – og dristig

28. september 2016

Sterke krefter settes i sving når DNS og Carte Blanche stuper ned i Vibeke Løkkebergs univers.  «Løperjenten» vil aldri bli den samme etter dette adrenalinkicket.

Lørdagsforedrag: Mors historie - en familiesaga med Mona Levin

Lørdagsforedrag: Mors historie - en familiesaga med Mona Levin

28. september 2016
Tags: Foredrag

Lørdag 1. oktober kl. 12.00 i Teaterkjelleren møter du Mona Levin som gir innsikt i en lite kjent innvandringshistorie (som begynte i 1851), en vellykket integrasjonshistorie og hvor tragisk den likevel endte for den lille jødiske minoriteten i Norge under krigen. Mona Levin forteller den gjennom sin egen families, og spesielt morens, erfaringer.

Video Møt teaterrotten Emma

Møt teaterrotten Emma

28. september 2016
Tags: Video

Hils på teaterrotten Emma (Christine Hope) i "Mummitroll i kulissene som spilles på Store Scene fra 14. oktober.

Vår ære/vår makt settes opp igjen

Vår ære/vår makt settes opp igjen

27. september 2016
Tags: Nyheter

DNS setter opp igjen suksessen «Vår ære/Vår makt neste høst. Den utforskende og musikalske versjonen av Nordahl Griegs klassiker av Tore Vagn Lid og Cecilie Løveid vant både priser og publikums hjerter.

Ny markeds- og kommunikasjonssjef

Ny markeds- og kommunikasjonssjef

19. september 2016
Tags: Nyheter

Jane Jünger er ansatt som markeds- og kommunikasjonssjef på Den Nationale Scene.

Fantastiske anmeldelser

Fantastiske anmeldelser

19. september 2016
Tags: Anmeldelser

Musikalen "Spellemann på taket" får fantastiske anmeldelser etter helgens premiere på Store Scene.

Video Spellemann på taket - trailer

Spellemann på taket - trailer

15. september 2016
Tags: Trailer

Musikalen "Spellemann på taket" spilles på DNS fra 17. september - 31. desember. Regi er ved Svein Sturla Hungnes.

DNS med unik vandreforestilling på Scandic Neptun

DNS med unik vandreforestilling på Scandic Neptun

14. september 2016

Sammen med Scandic Neptun presenterer Den Nationale Scene forestillingen «Vinter» av Jon Fosse. Her får publikum nærkontakt med et forelsket par og følger dem blant annet opp på hotellrommet og i hotellbaren. 

Lørdagscafé - 17. september

Lørdagscafé - 17. september

13. september 2016

Lørdag 17. september kl. 15.00 inviterer vi til Lørdagscafé i Publikumsfoajeen. Møt psykolog Frode Thuen og skuespiller Stig Amdam sammen med datteren Marie, vokalist i Razika. Hun har også med seg gitaren…

Video Vinter - teaser

Vinter - teaser

13. september 2016
Tags: Video

Små tilfeldigheter kan utløse store skred. I "Vinter" skildrer Jon Fosse lengselen etter, og redselen for, å la seg rive med. Her er en liten smakebit!

Bokklubb 10. september

Bokklubb 10. september

05. september 2016
Tags: Bokklubb

Lørdag 10. september kl. 13.00 inviterer vi til bokklubb i Teaterkjelleren, med utgangspunkt i Jon Fosse og Harold Pinter.

Bare gode anmeldelser

Bare gode anmeldelser

05. september 2016
Tags: Anmeldelser

"Kjøkkenheisen - The Dumb Waiter" får bare god anmeldelser etter premieren 2. september.

Hardkokt og ellevilt om fascismeflørting

Hardkokt og ellevilt om fascismeflørting

03. september 2016

Statsteateret er beskrevet som en blanding av Quentin Tarantino og Monty Python - rått, raust og ustyrtelig morsomt.

Video Smakebit fra Spellemann-prøvene

Smakebit fra Spellemann-prøvene

31. august 2016
Tags: Video

Spellemann på taket har sålangt forhåndssolgt 14 000 billetter. Her er en liten smakebit fra prøvene på Store Scene.

Mummi og den magiske verden

Mummi og den magiske verden

30. august 2016
Tags: Nyheter

Teateret er et underlig, magisk sted hvor det mest utrolige kan skje. Det oppdager Mummitrollet og vennene hans når de må søke ly hos teaterrotten Emma og plutselig selv står på scenen.

LES TEATERMAGASINET PÅ NETT

LES TEATERMAGASINET PÅ NETT

29. august 2016

Høstens utgave av Teatermagasinet er klart - les det her!

Nervepirrende og surrealistisk Pinter

Nervepirrende og surrealistisk Pinter

25. august 2016
Tags: Nyheter

To menn i en kjeller. De leser avisen, drikker te, pusser våpnene og småkrangler som et ektepar. De venter på jobbinstrukser som vanlig. Men noe er feil.

Video Kjøkkenheisen - trailer

Kjøkkenheisen - trailer

24. august 2016
Tags: Video

To menn i en kjeller. De leser avisen, drikker te, pusser våpnene og småkrangler som et ektepar. De venter på jobbinstrukser som vanlig. Men noe er feil. Her er traileren med Karl Bomann-Larsen og Jon Ketil Johnsen.

En ny vår på DNS i høst

En ny vår på DNS i høst

16. august 2016
Tags: Nyheter

Med varme og humor forteller høstens forestillinger på Den Nationale Scene om vårt møte med det ukjente, det nye og fremmede. Hva er trygghet og felleskap, og ikke minst - hva er mot?

Video Behind the scenes

Behind the scenes

20. juni 2016
Tags: Video

Bli med Pål Rønning og Tormod Løvold bak scenen like før forestillingsstart på komedien "Direktøren for det hele".

Medaasprisen til DNS

Medaasprisen til DNS

14. juni 2016
Tags: Nyheter

Teatersjef Agnete Haaland gler seg til å få Medaasprisen til Den Nationale Scene.

Prisdryss til ”Vår ære/vår makt"

Prisdryss til ”Vår ære/vår makt"

12. juni 2016

Den utforskende, uredde og musikalske versjonen av Nordahl Griegs klassiker mottok hele tre Hedda-priser under utdelingen på Nationaltheatret.

Video I gang med Spellemann!

I gang med Spellemann!

09. juni 2016

Musikalfeber!

«En fest av en forestilling»

«En fest av en forestilling»

19. mai 2016

Både publikum og presse har mottatt den absurde komedien «Direktøren for det hele» med vidåpen latterdør.

Mange Hedda-nominasjoner til DNS

Mange Hedda-nominasjoner til DNS

19. mai 2016

DNS er blitt nominert til hele fem Heddapriser, og både «Forbrent» og «Vår ære/vår makt» er nominert som Årets forestilling.

Scener fra et forfattertreff

Scener fra et forfattertreff

18. mai 2016

Denne uken dukker ti skuespillere ned i nye tekster av Olaug Nilssen. Lørdag 28. mai kan du få et innblikk i hvordan de jobber med materialet som gir et morsomt skråblikk på litterære miljø.

Lørdagsforedraget Anne-Grete Strøm-Erichsen

Lørdagsforedraget Anne-Grete Strøm-Erichsen

02. mai 2016

"Kvinnelig lederskap, ansvar og handling" er temaet når Anne-Grete Strøm-Erichsen holder foredrag på DNS 7. mai kl 12:00.

Fryder seg med fandenivoldske fortellinger

Fryder seg med fandenivoldske fortellinger

28. april 2016

På saftig bergensk og med mye galgenhumor boltrer Wenche Kvamme seg i frodige kvinneliv. «Mamma heks» er fortellerteater som tar innersvingen på tilhørerne.

Møt Tonje Glimmerdal på Fløyen!

Møt Tonje Glimmerdal på Fløyen!

27. april 2016

Tonje og pappaen blir med når FløyenKids inviterer til klatrefest i en ni meter høy klatrevegg på lørdag 30. april. De to lover felles oppvarming full av fart og sjølvtillit!

Få spesialtilbud som DNS-ambassadør 18–25

Få spesialtilbud som DNS-ambassadør 18–25

26. april 2016

Er du mellom 18 og 25 år, glad i å se forestillinger og ønsker at flere skal dele din interesse? Bli vår ambassadør og få unike invitasjoner, fribilletter og nye opplevelser tilbake. Du får også være med å utvikle teaterets tilbud til unge voksne. Vi inviterer til kick-off mandag 2. mai kl 17:00.

Video Bamse om identitet og moral i "Underlandet"

Bamse om identitet og moral i "Underlandet"

26. april 2016

Vil du vite mer om hva skuespillerne tenker rundt tematikken i den psykologiske thrilleren "Underlandet"? Lurer du på hva Bjørn Willberg Andersen mener om identitet og moral knyttet til fantasiunivers - som karakter på teateret - eller opplevelse som sexy bandmedlem i dataspillet Second Life?

Digital virkelighet gir nye svar på gamle filosofiske problemer

Digital virkelighet gir nye svar på gamle filosofiske problemer

25. april 2016

"Underlandet og vårt møte med digital teknologi griper inn i de store, tidløse spørsmål fra filosofien: Hva er virkelighet? Hvem er jeg?

Lørdagscafé: Hvordan opptre i eventyrland?

Lørdagscafé: Hvordan opptre i eventyrland?

21. april 2016

Lørdag 23. april kl. 12 snakker skuespiller Bjørn Willberg Andersen om identitet og moralske dilemma i digitale virkeligheter sammen med forfatterne Edy Poppy og Tam Cy Albert som nylig ga ut romanen «Farvel eventyrland».

Gode anmeldelser

Gode anmeldelser

19. april 2016

Norgespremieren på "Underlandet" får gode anmeldelser. BT gir terningkast 5 og slår fast at "«Underlandet» er fascinerende og skremmende", mens BA slår fast at "«Underlandet» konfronterer deg med ubehagelige spørsmål i en forførende teatervirkelighet".

Video Med Mamma Heks på prøve

Med Mamma Heks på prøve

14. april 2016
Tags: Video

"Mamma Heks" med Wenche Kvamme på scenen og Frode Rasmussen i registolen prøver for tiden i Sentralbadet. På starten av en prøve diskuterte de to ringrevene plasseringen av skriftestolen på scenen. Her kan du se hvordan det gikk. Premiere på Lille Scene 7. mai!

Lørdagforedraget: Jenters og kvinners bruk av nettet

Lørdagforedraget: Jenters og kvinners bruk av nettet

11. april 2016

Jill Walker Rettberg er professor ved Universitet i Bergen, med digital kultur som spesialfelt. Hun har publisert en rekke bøker og er en aktiv samfunnsdebattant.

Video Underlandet - Trailer

Underlandet - Trailer

08. april 2016
Tags: Video

"Underlandet" har norgespremiere på Store Scene 16. april. Her er traileren til den psykologiske thrilleren hvor fantasier blir virkelighet! Video: Ole Friele jr. Musikk: Gaute Tønder.

Billettgaver til humanitære organisasjoner

Billettgaver til humanitære organisasjoner

06. april 2016

Den Nationale Scene har inngått et samarbeid med Kavlifondet. Det betyr at brukere av en rekke humanitære organisasjoner i Bergen får tilbud om fribilletter til teaterets produksjoner.

Møteplass: Virtuell virkelighet

Møteplass: Virtuell virkelighet

05. april 2016

Kan den virtuelle verdenen bli mer virkelig enn den «virkelige» verdenen? Er man seg selv i dataspill? Hva drømmer spillutviklerne om? Blir man klokere og får høyere sosial intelligens av å spille gode dataspill?

Video 5 på gaten om VR

5 på gaten om VR

05. april 2016
Tags: Video

Det nærmer seg norgespremiere på «Underlandet» – forestillingen hvor fantasier blir virkelig...
Vi har spurt 5 på gaten om hvilken virtuell virkelighet de ville skapt?

Video Skuespillerne tester VR

Skuespillerne tester VR

05. april 2016
Tags: Video

Bli med når skuespillerne i "Underlandet" besøkte spillutviklerne i Goon Tech og Rain Games for å sjekke ut Oculus Rift.

Absurd arbeidsliv på tulledansk

Absurd arbeidsliv på tulledansk

29. mars 2016

I filmregissøren Lars von Triers «Direktøren for det hele» kan DNS-ensemblet boltre seg i situasjonskomikk og gjenkjennelige karakterertrekk.

Video Påskehilsen fra Underlandet

Påskehilsen fra Underlandet

18. mars 2016
Tags: Video

Uken før påske var vi med en munter gjeng fra "Underlandet" på solrike Ulriken. Men hva skulle de egentlig der? Svaret på denne påskenøtten får du muligens i denne reportasjen og med dette ønsker vi alle en deilig påske!

Video Maria Parr og Sigrid Moldestad på Lørdagscafé

Maria Parr og Sigrid Moldestad på Lørdagscafé

17. mars 2016

Den populære forfatteren Maria Parr kom til Bergen for å se  "Tonje Glimmerdal" og gjestet lørdagscaféen sammen med musiker og skuespiller Sigrid Moldestad.

Video Et forførende fantasiunivers

Et forførende fantasiunivers

16. mars 2016

Hvordan iscenesetter man en virtuell virkelighet på teateret?

– Kiler publikum etter tur

– Kiler publikum etter tur

14. mars 2016

Knut Nærum har oversatt «Direktøren for det hele» og mener det er så mange morsomme situasjoner i stykket at publikum kommer til å le på de rareste steder.

Lørdagscafé: Møt Maria Parr

Lørdagscafé: Møt Maria Parr

08. mars 2016

Lørdag 12. mars kl.12.00 inviterer vi til Lørdagscafé i Publikumsfoajeen hvor du kan møte barnebokforfatter Maria Parr.

Hellemyrsfolket nominert til pris

Hellemyrsfolket nominert til pris

07. mars 2016
Tags: Nyheter

Musikalen "Hellemyrsfolket" er nominert til Musikkteaterprisen 2015 i kategorien "Årets forestilling".

Dette skriver anmelderne

Dette skriver anmelderne

07. mars 2016
Tags: Anmeldelser

Klikk på de ulike lenke for å lese de gode anmeldelsene til Tonje Glimmerdal.

Video Tonje Glimmerdal - trailer

Tonje Glimmerdal - trailer

29. februar 2016
Tags: Video

Tonje er den tøffeste i Glimmerdalen. Hun suser avgårde på ski og kjelke, men er også den som tør å stille spørsmål der de voksne tier. "Tonje Glimmerdal" er en varm, morsom og musikalsk familieforestilling full av "fart og sjølvtillit!

Inviterer til fart og moro i Teaterparken

Inviterer til fart og moro i Teaterparken

24. februar 2016

Lørdag 05. mars kan du skli, teste miniski eller prøve deg i hoppbakke utenfor teateret. 

Veldig tøysete teaterdebut

Veldig tøysete teaterdebut

23. februar 2016

Flere ganger for dagen fremover fylles DNS opp av babyer som aldri har vært på teateret før. Der møter de en prisbelønnet kvartett i en herlig verden av tøys og sang.

- Jeg prøver å få Adolf Eichmann inn i kroppen

- Jeg prøver å få Adolf Eichmann inn i kroppen

22. februar 2016

Slik beveger skuespiller Øystein Røger seg inn i SS-offiseren.

Er Stine like tøff som Tonje Glimmerdal?

Er Stine like tøff som Tonje Glimmerdal?

22. februar 2016

Moren til DNS-nykommeren Stine Robin Bergen Hansen visste at datteren kom til å bli skuespiller. Hun så nemlig hvor intenst datteren betraktet seg i speilet allerede da hun var 2 år gammel!

Sherlock Holmes fikk Karoline på sporet av musikken

Sherlock Holmes fikk Karoline på sporet av musikken

22. februar 2016

Karoline Krüger har komponert musikken til «Tonje Glimmerdal». - Sherlock Holmes lærte meg at letthet, fart og action kan kombineres musikalsk, sier hun.

- Jeg kjenner meg igjen i rushet man får

- Jeg kjenner meg igjen i rushet man får

22. februar 2016

Skuespiller Siren Jørgensen har selv vært så oppslukt at hun forsvant helt inn i et dataspill. Nå skal DNS forvandles til en digital virkelighet.

Snart inntar de teateret med flere tusen blomster

Snart inntar de teateret med flere tusen blomster

22. februar 2016

Sjekk hvordan den virtuelle virkeligheten skal skapes på Den Nationale Scene.

Snart tar DNS deg med inn i fremtiden: Slik ser Erik Newth for seg 2026

Snart tar DNS deg med inn i fremtiden: Slik ser Erik Newth for seg 2026

22. februar 2016

«Barn har tilbragt totalt et år i spillvirkeligheten når de fyller 18 år,» skriver Eirik Newth om forestillingen «Underlandet».

Stiller aktuelle spørsmål

Stiller aktuelle spørsmål

10. februar 2016

Stykket om Adolf Eichmanns siste timer er et ubehagelig ekko til det som foregår rundt oss akkurat nå”, mener VG som ga forestillingen ”Samtale før døden” terningkast 5 i helgen.

Breivik og Eichmann - anstendighetsbrødre

Breivik og Eichmann - anstendighetsbrødre

10. februar 2016

Anders Behring Breivik og Adolf Eichmann møter hverandre i jakten etter det rene, konfliktfrie samfunnet. Og i ønsket om å beholde sin egen moralske renhet, skriver Bernt Hagtvet.

Bernt Hagtvet, professor i statsvitenskap

Absurd romferd

Absurd romferd

09. februar 2016

Hva oppstår når skuespiller og komiker Tormod Løvold alene sendes ut i verdensrommet? En smule galskap og litt til ettertanke…kanskje.

Video Hva sier Price etter premieren?

Hva sier Price etter premieren?

07. februar 2016
Tags: Video

Lørdag 6. februar var det norgespremiere på "Samtale før døden". Her er dramatikerens reaksjon etter premieren.

Vil bruke forestilling til å diskutere mobbing i skolen

Vil bruke forestilling til å diskutere mobbing i skolen

05. februar 2016
Tags: Nyheter

- Jeg kommer helt klart til å ta med elevene mine og bruke forestillingen i undervisningen. Dette er midt i blinken, sier lærer Line Nordanger på Bergen Private Gymnas.

Statist? Javisst!

Statist? Javisst!

04. februar 2016

- Det er mange skuespillerspirer som sier at de aldri ville spilt i «Hotel Cæsar», men jeg synes man bør se på alt som en mulighet og en erfaring.

Barnekarneval på DNS

Barnekarneval på DNS

02. februar 2016
Tags: Karneval

Vi inviterer til en morsom og fargerik fastelavensfeiring i Publikumsfoajeen på Den Nationale Scene lørdag 6. februar kl. 13 - 15.

Video Samtale før døden - Eichmanns siste timer

Samtale før døden - Eichmanns siste timer

02. februar 2016
Tags: Trailer

Drama om mannen som hadde logistikkansvaret for jødeutryddelsene under andre verdenskrig. Regi Lasse Kolsrud. Norgespremiere på Store Scene 6. februar.

Får kjempeanmeldelser

Får kjempeanmeldelser

01. februar 2016
Tags: Anmeldelser

"Vår ære/vår makt" får kjempeanmeldelser i pressen etter urpremieren 29. januar. BT gir like godt en sekser, mens BA og Dagbladet gir terningkast fem til Tore Vagn Lid og Cecilie Løveids granskning av Nordahl Griegs drama.

Tett på folkemordets stillferdige mellomleder

Tett på folkemordets stillferdige mellomleder

27. januar 2016

Dramatiker Adam Price vil minne om Eichmanns ”normalitet” og alles personlige ansvar gjennom stykket ”Samtale før døden - Eichmanns siste timer”.

Video Vår ære/vår makt

Vår ære/vår makt

26. januar 2016
Tags: Video

Se video fra forestillingen som har fått kjempeanmeldelser i pressen. Video: Ole Friele jr.

Byvandring

Byvandring

25. januar 2016
Tags: Byvandring

I forbindelse med “Vår ære/vår makt” inviterer vi til byvandring i forkant av forestillingen.

Ingen forestillinger