Februar

LØRDAGSKAFÉ: NÅR FORELDRE BLIR RAMMET AV DEMENS

Lørdag 17. februar kl. 15 i publikumsrestauranten

Møt skuespiller Stig Amdam, forfatter Bente Bratlund og leder av Bergen demensforening, Harald Thue, i samtale med Sverre Chr. Wilhelmsen, brobygger ved Verdighetssenteret.

I samarbeid med Verdighetssenteret – Omsorg for gamle

Ingen forestillinger