DUS: Å telle til null - OSBUT

Desperate ønsker om å bli sett

Neste visninger

  • Ingen tider
Sjanger: Ikke oppgitt
Spilletid: Ikke oppgitt
Passer for: Ikke oppgitt

Desperate ønsker om å bli sett

Gruppen fra Os Barne- og ungdomsteater har valgt seg stykket Å telle til null av Kristofer Grønskag:

«For oss var valet enkelt. Me er ei gruppe med 14 jenter mellom 13 og 16 år. Teksten er svært god og fangar samtida og kva ungdom er opptatt av på ein strålande måte. «Å telle til null» er ei tekstbombe der vi tel ned frå ti til null. Dei ulike tablåa er tilsynelatande frittståande inntil vi etter kvart forstår at dei alle grip inn i kvarandre og heng saman på ulike vis. Alt handlar om det desperate ønsket om å bli sett. Er det lov å ikkje vere konstant glad i lykketyranniet? Tør du vise kven du eigentleg er? Kva er ekte og kva skjer eigentleg når du får nok, når du har talt til null?»

Where does it all lead?
What will become of us?
These were our young questions, 
and young answers were revealed.
It leads to each other.
We become ourselves.
- Patti Smith, Just kids


DUS (Den unge scenen) er et landsdekkende initiativ for å styrke kvaliteten på ungdomsteater i Norge. Prosjektet er støttet av Norsk kulturfond og Norsk kulturråd og hele 15 partnere er med i prosjektet. DUS bestiller manus av dramatikere skreddersydd for ungdom, og ungdomsteatre velger ut hvilket stykke de vil arbeide med. Forestillingene fremføres på regionale festivaler annethvert år og de medvirkende er fra 13 til 19 år. www.dus.as

Ingen skuespillere

Ingen forestillinger