Tekniske spesifikasjoner

På alle våre 3 scener er det lagt inn teleslynge.

Store Scene:

Scenerommet er ca. 219m2 inklusive orkestergrav og ca. 200m2 eksklusive orkestergrav, med en prosceniumsåpning som er 8,50 meter bred og 5,45 meter høy. Lasting av scenen foregår fra lasterampe ca. 1 meter over bakkenivå. Lysåpning i dører er 1,87 meter x 3,47 meter.

 

Salkart _TELESLYNGE-2

Ingen forestillinger