Styret

REPRESENTANTER

Den norske stat:

Siren Sundland, styreleder, konserndirektør Operasjonelle tjenester Sparebanken Vest.

Victor D. Norman, nestleder, samfunnsøkonom, tidligere arbeids- og administrasjonsminister.

Kristin Eriksen Bjørn, instruktør, dramaturg og manusforfatter.

Harald Alfsen, advokat og partner i Inventura AS.

Ole Hope, direktør for Business Region Bergen.

 

Representanter fra de ansatte

Fra det kunstneriske personalet: Ragnhild Gudbrandsen

Fra det øvrige personalet: Arne Kambestad

 

VARAREPRESENTANTER

Den norske stat:

1. varamedlem: Kari Standal Pavelich, adm. dir. i Opera Nordfjord.

2. varamedlem: Roy-Eddy Lie, eiendomssjef i Liegruppen.

 

Teatrets ansatte:

Fra det kunstneriske personalet:

1. varamedlem:  Frode Bjorøy                                                                   
2. varamedlem:  Bjørn Willberg Andersen                                                                   
3. varamedlem:  Jon Ketil Johnsen

Fra det øvrige personalet:

1. varamedlem: Frode Prestegård
2. varamedlem: Kjell Arve Vorland
3. varamedlem: Ole Friele jr.

Ingen forestillinger