DNS' historie - Nationalteatret i Bergen

GLIMT FRA BERGENS TEATERHISTORIE

Den første kjente teaterforestilling i Norge fant sted i Bergen i 1562, da elevene på Katedralskolen oppførte Adams Fall. Forestillingene på skolen var populære, det ble spilt komedier og moralitetsspill.

Det kom tilreisende teatertrupper til byen, dette nevner Ludvig Holberg i sine erindringer.

Det Dramatiske Selskab i Bergen ble stiftet i 1794.

Komediehuset på Engen sto ferdig i 1800, omtrent vis a vis der Sentralbadet er i dag. Det var da Nord-Europas største borgerlige teaterbygning.1200Px Komediehuset Paa Engen – Bergen The Old Theatre

Komediehuset på Engen / Det gamle teater

Det norske Theater - Norges første Nationale Scene

Det norske Theater ble grunnlagt av Ole Bull i 1850. Han ville ha et teater med norsk som scenespråk, i en tid da det kun ble spilt på dansk.

Det norske Theater – kalt Norges første Nationale Scene - hadde åpningsforestilling den 2. januar 1850, med Holbergs Den Vægelsindede. Ole Bull skaffet en talentfull student på 23 år fra Christiania, han ble husdikter og sceneinstruktør. Den unge studenten var Henrik Ibsen. Han ble i Bergen i 6 år, og kalte tiden «mine læreår».

Bjørnstjerne Bjørnson overtok som instruktør i 1857 og ble i 2 år. I 1863 fikk Det norske Theater økonomiske problemer og gikk konkurs. Bergen sto nå uten et fast teater, og bygningen ble overlatt til gjestende trupper. Men det ble arbeidet for å få teateret på fote igjen.

25.10.1876 åpnet så Den Nationale Scene. De første 30 årene holdt teateret til i Det gamle teater. De brukte de samme kostymene, de samme rolleheftene og dekorasjonene. Men i det gamle Komediehus var der kummerlige forhold for husets ansatte og for publikum. En komite ble nedsatt for å arbeide for en ny teaterbygning. Det ble utlyst en arkitektkonkurranse, som ble vunnet av Einar O. Schou med et bygg i jugendstil. I dag blir teatret regnet som et av Norges fremste eksempler på monumentalbygninger i jugendstil. Teaterhuset ble i 1993 fredet av Riksantikvaren. 

F3D366BCFD124D12

Illustrasjon av Einar O. Schous teaterbygg

I 1909 sto det vakre teaterbygget midt på Engen ferdig, og åpningen ble feiret i tre dager. Kongen var til stede, og Erasmus Montanus, Over Ævne I og Hedda Gabler ble spilt.

I mellomkrigstiden sto DNS blant de fremste i landet i kampen mot fascismen og nazismen med et radikalt politisk repertoar. Men det ble også spilt tidens deilige operetter.

Krigsårene: 1940-45

Teateret ble hardt rammet i krigsårene. Etter et bombenedslag i 1940 ble salen renovert og bygget om i moderne stil. Det gamle Teater ble truffet av bomber i 1944, bare en del av bygningen sto igjen, og den ble dessverre revet etter krigen.

Bombet DNS

 

Resturering

Etter at 150 årsjubileet for teateret i Bergen var feiret i 2000, ble salen restaurert tilbake til sin fordums prakt under den gamle devise: «Ars longa, vita brevis». Og i teaterhuset vårt vibrerer det av liv i dag, 455 år etter at Mester Absalons latinskoleelever spilte Adams fall …

Ingen forestillinger