Om oss

Om oss

A/S Den Nationale Scene er en av landets fire nasjonale scenekunstinstitusjoner. Vi gløder for å skape magiske øyeblikk gjennom engasjerende og relevant teater, og skal tilby et mangfoldig repertoar av høy kunstnerisk kvalitet. Teateret ble åpnet i 1909. Vi har tre scener, og mellom 120.000-140.000 mennesker besøker oss hvert år. Vi er 144 ansatte og spiller årlig rundt 700 forestillinger. Vi tilbyr også en 20-30 gratisaktiviteter under sideprogrammet dns&.

SKUESPILLERE PÅ DNS

Omvisning på DNS

 

Er du nysgjerrig på hvordan det ser ut bak scenen? På hvor scenografien og kostymene og alt det andre lages? Vi arrangerer omvisninger for grupper hvor vi både forteller litt om teatrets historie og ser på verkstedene og alt det andre som skjer i kulissene på Den Nationale Scene.

Vi tar imot gruppebestillinger på mellom 10 og 20 personer, men vi kan også tilpasse omvisninger for større grupper. Pris pr. person er kr 50 og for skoleelever kr 25. Omvisningen varer ca 40 min.

Ønsker du omvisning ta kontakt med billettkontoret på tlf. 55 60 70 80

Agnete Gullestad Haaland

Teatersjef

Agnete Gullestad Haaland har siden 1. januar 2012 vært teatersjef på Den Nationale Scene.

Som skuespiller har hun spilt i alt fra Anne Frank til Pippi Langstrømpe og Klatremus. Hun har gjort stor internasjonal suksess med sine monologer. Den kritikerroste monologen Florence Nightingale - kvinne i krig har vært spilt for over 100 000 mennesker i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Færøyene, Spania, USA og Chile.

Agnete høstet strålende kritikker som Nora i Et Dukkehjem på China National Theatre i Beijing. Hun har spilt store roller i en rekke TV-drama i NRK.

Hun har vært mangeårig leder av Norsk Skuespillerforbund, og var frem til høsten 2012 president for den internasjonale skuespillerfederasjonen FIA.

Styret

REPRESENTANTER

Den norske stat:

Siren Sundland, styreleder, konserndirektør Operasjonelle tjenester Sparebanken Vest.

Victor D. Norman, nestleder, samfunnsøkonom, tidligere arbeids- og administrasjonsminister.

Kristin Eriksen Bjørn, instruktør, dramaturg og manusforfatter.

Harald Alfsen, advokat og partner i Inventura AS.

Ole Hope, direktør for Business Region Bergen.

 

Representanter fra de ansatte

Fra det kunstneriske personalet: Ragnhild Gudbrandsen

Fra det øvrige personalet: Arne Kambestad

 

VARAREPRESENTANTER

Den norske stat:

1. varamedlem: Kari Standal Pavelich, adm. dir. i Opera Nordfjord.

2. varamedlem: Roy-Eddy Lie, eiendomssjef i Liegruppen.

 

Teatrets ansatte:

Fra det kunstneriske personalet:

1. varamedlem:  Frode Bjorøy                                                                   
2. varamedlem:  Bjørn Willberg Andersen                                                                   
3. varamedlem:  Jon Ketil Johnsen

Fra det øvrige personalet:

1. varamedlem: Frode Prestegård
2. varamedlem: Kjell Arve Vorland
3. varamedlem: Ole Friele jr.

Årsrapporter

Årsrapporter
DNS_2017
Skjermbilde 2017-05-19 Kl . 12.30.09

Årsrapport 2017

 

Årsrapport 2016

Skjermbilde 2016-05-31 Kl . 12.42.03 Årsrapport 2015
DNS Arsrapport 101X69 Årsrapport 2014
Årsrapport Årsrapport 2013

Mor _Courage _f 1_bredde

Årsrapport 2012
Skjermbilde 2013-11-26 Kl . 16.37.15 Årsrapport 2011
Skjermbilde 2013-11-26 Kl . 16.39.09 Årsrapport 2010
Skjermbilde 2013-11-26 Kl . 16.40.52 Årsrapport 2009
Skjermbilde 2013-11-26 Kl . 16.42.06 Årsrapport 2008
Skjermbilde 2013-11-26 Kl . 16.43.37 Årsrapport 2007
Skjermbilde 2013-11-26 Kl . 16.46.32 Årsrapport 2006
Skjermbilde 2013-11-26 Kl . 16.47.46 Årsrapport 2005


 
   

 

Save

Save

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

På alle våre 3 scener er det lagt inn teleslynge.

Store Scene:

Scenerommet er ca. 219m2 inklusive orkestergrav og ca. 200m2 eksklusive orkestergrav, med en prosceniumsåpning som er 8,50 meter bred og 5,45 meter høy. Lasting av scenen foregår fra lasterampe ca. 1 meter over bakkenivå. Lysåpning i dører er 1,87 meter x 3,47 meter.

 

Salkart _TELESLYNGE-2

DNS' historie - Nationalteatret i Bergen

DNS` historie

GLIMT FRA BERGENS TEATERHISTORIE

Den første kjente teaterforestilling i Norge fant sted i Bergen i 1562, da elevene på Katedralskolen oppførte Adams Fall. Forestillingene på skolen var populære, det ble spilt komedier og moralitetsspill.

Det kom tilreisende teatertrupper til byen, dette nevner Ludvig Holberg i sine erindringer.

Det Dramatiske Selskab i Bergen ble stiftet i 1794.

Komediehuset på Engen sto ferdig i 1800, omtrent vis a vis der Sentralbadet er i dag. Det var da Nord-Europas største borgerlige teaterbygning.1200Px Komediehuset Paa Engen – Bergen The Old Theatre

Komediehuset på Engen / Det gamle teater

Det norske Theater - Norges første Nationale Scene

Det norske Theater ble grunnlagt av Ole Bull i 1850. Han ville ha et teater med norsk som scenespråk, i en tid da det kun ble spilt på dansk.

Det norske Theater – kalt Norges første Nationale Scene - hadde åpningsforestilling den 2. januar 1850, med Holbergs Den Vægelsindede. Ole Bull skaffet en talentfull student på 23 år fra Christiania, han ble husdikter og sceneinstruktør. Den unge studenten var Henrik Ibsen. Han ble i Bergen i 6 år, og kalte tiden «mine læreår».

Bjørnstjerne Bjørnson overtok som instruktør i 1857 og ble i 2 år. I 1863 fikk Det norske Theater økonomiske problemer og gikk konkurs. Bergen sto nå uten et fast teater, og bygningen ble overlatt til gjestende trupper. Men det ble arbeidet for å få teateret på fote igjen.

25.10.1876 åpnet så Den Nationale Scene. De første 30 årene holdt teateret til i Det gamle teater. De brukte de samme kostymene, de samme rolleheftene og dekorasjonene. Men i det gamle Komediehus var der kummerlige forhold for husets ansatte og for publikum. En komite ble nedsatt for å arbeide for en ny teaterbygning. Det ble utlyst en arkitektkonkurranse, som ble vunnet av Einar O. Schou med et bygg i jugendstil. I dag blir teatret regnet som et av Norges fremste eksempler på monumentalbygninger i jugendstil. Teaterhuset ble i 1993 fredet av Riksantikvaren. 

F3D366BCFD124D12

Illustrasjon av Einar O. Schous teaterbygg

I 1909 sto det vakre teaterbygget midt på Engen ferdig, og åpningen ble feiret i tre dager. Kongen var til stede, og Erasmus Montanus, Over Ævne I og Hedda Gabler ble spilt.

I mellomkrigstiden sto DNS blant de fremste i landet i kampen mot fascismen og nazismen med et radikalt politisk repertoar. Men det ble også spilt tidens deilige operetter.

Krigsårene: 1940-45

Teateret ble hardt rammet i krigsårene. Etter et bombenedslag i 1940 ble salen renovert og bygget om i moderne stil. Det gamle Teater ble truffet av bomber i 1944, bare en del av bygningen sto igjen, og den ble dessverre revet etter krigen.

Bombet DNS

 

Resturering

Etter at 150 årsjubileet for teateret i Bergen var feiret i 2000, ble salen restaurert tilbake til sin fordums prakt under den gamle devise: «Ars longa, vita brevis». Og i teaterhuset vårt vibrerer det av liv i dag, 455 år etter at Mester Absalons latinskoleelever spilte Adams fall …

Kabulprosjektet

Da DNS-teknikeren Harry Slengesol i 2002 så et Dagsrevyen-innslag fra Kabul Teater satte det i gang en tankerekke som etter kort tid utviklet seg til et av de mest spennende prosjektene teateret har vært engasjert i.Skjermbilde 2013-11-27 Kl . 10.14.24

Artikkel fra Independent


Det som begynte med en solidaritetsforestilling har videre utviklet seg til et prosjekt som involverer alle sider av teaterdrift- og produksjon, fra de tekniske rammer rundt til skuespillerteknikk, samtidig som det bidrar til både fred og forståelse.

Siden 2002 har det jevnlig vært utveksling mellom Afghanistan Nasjonalteater (ANT, tidligere Kabul Teater) og Den Nationale Scene (DNS). Samarbeidet har vært målrettet mot å gjenoppbygge kompetansen ved ANT på alle områder, både teknisk, kunstnerisk og organisasjonsmessig. Ved hjelp av DNS - Kabulprosjektet og dens innsamlinger har de i dag blant annet fått moderne lys- og lydanlegg og tribunefasiliteter.

Fra august 2007 til juni 2008 hadde prosjektet støtte av Fredskorpset, noe som innebar at en skuespiller, en instruktør og en tekniker fra DNS jobbet ved ANT, og tre skuespillere fra Kabul hospiterte ved DNS. De besøkende i Bergen gjorde stor suksess med oppsetningen av det russiske eventyret Ildfuglen og det Shakespeare-baserte stykket All the World's a Stage, samtidig som de deltok på diverse andre arrangementer. De utsendte fra DNS jobbet i Kabul med oppsetningen av stykket Parlamentet av Claus Beck-Nielsen, andre oppsetninger, opplæring i bruk av det nye tekniske utstyret, og generell organisering av teaterdrift.

Skjermbilde 2013-11-27 Kl . 10.18.07

På bakgrunn av de erfaringene som ble gjort i denne perioden er det satt opp en femårsplan for det videre samarbeidet. Det er tre hovedmål ved denne planen: For det første vil man styrke dramaturgiatet ved ANT og øke den kunstneriske kvaliteten og tilgangen på ny afghansk dramatikk gjennom samarbeid med Universitetet i Kabul og den afghanske PEN-foreningen. Videre skal det stimuleres til prioritering av barne- og ungdomsteater. I tillegg til dette skal det satses på tilrettelegging av kvinners arbeidsforhold på ANT og få flere kvinner til teatret. En egen prosjektgruppe arbeider for separat utdannelse av kvinnelige skuespillere ved Universitetet i Kabul.

Alt dette samtidig som man vil fortsette med den generelle utvekslingen av erfaringer og kunnskaper mellom ANT og DNS, med fokus på det kunstneriske. 

Kirkens Nødhjelp er samarbeidspartner og husvert i Kabul. Foruten dette mottar prosjektet ingen fast støtte, men etter søknad har midler blitt mottatt fra UD, ambassaden i Kabul, Bergen kommune, Kavlifondet (O. Kavli og Knut Kavlis Almennyttige Fond), Afghanistankomiteen og Fredskorpset. I tillegg til dette gies det tilskudd fra DNS.
Gruppen har også arrangert en rekke lotterier, auksjoner og forestillinger for å bidra til prosjektet.

For å fortsette arbeidet er planen nå at prosjektgruppen ved DNS hver vår skal besøke ANT i forbindelse med oppsetning av et konkret stykke, og samtidig benytte muligheten til følge opp de tidligere igangsatte prosjekter.

Arbeidet gjøres på frivillig basis og er både politisk og religiøst nøytralt, siden formålet er å hjelpe sine afghanske kollegaer i deres arbeid for å gjenreise og sikre driften av Det Afghanske Nationalteater.

Kontakt: kabulprosjektet@dns.no

Økonomiske bidrag kan gies på kontonummer: 74010521800
Husk å merk bidraget med "Kabulprosjektet"

Ingen forestillinger