DNS søker ny Teatersjef

A/S Den Nationale Scene er en av landets 4 nasjonale scenekunstinstitusjoner og formidler scenekunst av høy kvalitet som begeistrer, engasjerer og utfordrer. DNS er et vitalt og publikumsbevisst teater med 150 fast ansatte som spiller ca. 700 forestillinger på 3 scener hvert år for mer enn 130.000 besøkende.

Fra 1. januar 2020 søker vi ny Teatersjef. Teatersjefen er kunstnerisk og administrativt ansvarlig for teateret. Vår nye teatersjef skal lede den videre utviklingen av DNS og bidra til at teatret fortsatt gjør inntrykk og setter avtrykk regionalt, nasjonalt og internasjonalt gjennom et solid kunstnerisk repertoar av høy kvalitet.

Aktuelle kandidater har:

– omfattende erfaring fra kultur- og scenekunstproduksjon

– dokumentert teaterfaglig kompetanse gjennom erfaring og relevant utdanning

– et stort nettverk i kulturbransjen og gode relasjoner med ulike aktører i offentlig og privat sektor

– gode lederegenskaper

– erfaring med håndtering av media

– evne og vilje til å skape et stimulerende, inkluderende og godt arbeidsmiljø

– tydelige kunstneriske visjoner og mot

– god innsikt i drift og videreutvikling av komplekse organisasjoner

Åremålet for stillingen er fire år med mulighet for forlengelse. Tiltredelsesdato er 1. januar 2020.

Frist: 31/07/2018

SØK DENNE STILLINGEN

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til styreleder Siren Sundland på tlf. 975 42 727 eller Visindi v/ Hege Rødland på tlf. 916 17 560, Heidi Wiggen på tlf. 916 56 103 eller Rasmus Haugen Sandvik på tlf. 473 02 152.  Send søknad med CV via ”stillinger” på Visindi.no snarest og senest 31.07.2018. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

Stillingen er omfattet av Offentleglova. Søkere vil alltid bli kontaktet før søkerlisten blir offentliggjort.

Ingen forestillinger