Renholder

A/S Den Nationale Scene er en av landets fire nasjonale scenekunstinstitusjoner. Vi gløder for å skape magiske øyeblikk gjennom engasjerende og relevant teater, og skal tilby et mangfoldig repertoar av høy kunstnerisk kvalitet. Vi er 144 fast ansatte og spiller rundt 700 forestillinger på tre scener hvert år. Over 135.000 mennesker besøkte oss gjennom 2017. Det er vi stolte av!

RENHOLDER
68 % fast stilling

Den Nationale Scene søker renholder med fagbrev innen renholdsfaget.

Arbeidsoppgaver:
– Daglig renhold i teaterhuset og de lokaler teatret benytter
Stillingen har arbeidstid fra kl 0630-1100 hver dag med fri hver 3 lørdag.

Kvalifikasjoner:
– Fagbrev innen renholdsfaget
– Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig

Vi søker etter medarbeider som er positiv, samarbeidsvillig, fleksibel og selvstendig og kan trives med høyt arbeidstempo.

Stillingen rapporterer til driftsleder.

Lønnes etter tariff. Tjenestepensjonsordning hos Sparebank 1.

Henvendelse om stillingen kan rettes til avdelingsleder Dagfinn Eldøy,  dagfinn.eldoy@dns.no tlf. 55549700.

Søknad merkes «Renholder». Søknad og CV sendes til Åse Bergmann:  aase.bergmann@dns.no, eller til A/S Den Nationale Scene, Postboks 78 Sentrum, 5803 Bergen.         

Søknadsfrist: 7. april 2018
Snarlig tiltredelse.

I henhold til offentlighetsloven §25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste, dersom søkeren selv ber om det. DNS er forpliktet til å vurdere meroffentlighet og vil foreta en konkret vurdering av søkernes anmodning om fritak vurdert opp mot de hensyn som taler for offentlighet. Dersom DNS mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.

Ingen forestillinger