Leder for kostymeavdelingen

A/S Den Nationale Scene er en av landets fire nasjonale scenekunstinstitusjoner. Vi gløder for å skape magiske øyeblikk gjennom engasjerende og relevant teater, og skal tilby et mangfoldig repertoar av høy kunstnerisk kvalitet. Vi er 144 fast ansatte og spiller rundt 700 forestillinger på tre scener hvert år. Over 135.000 mennesker besøkte oss gjennom 2017. Det er vi stolte av!

Vår dyktige leder gjennom mange år går av med pensjon og vi søker derfor etter ny leder for kostymeavdelingen. Sammen med et svært kompetent, motivert og kreativt team vil du få ansvaret for alle kostymer som skal lages for å bekle våre skuespillere – i alle forestillingene våre. Kostymene som lages hos oss er et viktig element for å skape gode opplevelser hos publikum og vi er kjent for å ha en høy standard på våre kostymer. Vil du bli en av oss?

Hovedoppgaver:
• Ledelse av ansatte med høy kompetanse (inkl. personalansvar, bemanningsplanlegging og kompetanseutvikling)
• Ansvar for at avdelingen leverer kostymer av høy kvalitet og til rett tid
• Ansvar for innkjøp av materialer og utstyr, samt vedlikehold av utstyr
• Ansvar for eget budsjett, rapportering og forsvarlig drift av avdelingen


Vi ser etter deg som er:
• Glad i folk og flink til å samarbeide med ulike mennesker
• Effektiv, samtidig som du bidrar til å skape gode arbeidsforhold og gode relasjoner
• Selvstendig – samtidig som du har blikk for teamet og helheten
• Utdannet innen skredderfaget og som har bred erfaring
• Vant til å lede og trygg i lederrollen, gjerne med erfaring fra teaterproduksjoner
• Fortrolig med digitale verktøy og styringssystemer
• Opptatt av HMS og et godt arbeidsmiljø

Vi kan tilby en spennende stilling, dyktige medarbeidere, et flott teater med et allsidig og et spenstig repertoar. Stillingen er fast og på fulltid (100%) og rapporterer til produksjonssjef. Ansettelse i stillingen etter avtale.
Vi ser frem til å høre fra deg!

Henvendelse om stillingen kan rettes til produksjonssjef Sten Are Fogge stenarefogge@dns.no, mobil 952 95 875. Søknad merkes «Leder kostymeavdeling». Søknad og CV sendes til Åse Bergmann: aase.bergmann@dns.no, eller til A/S Den Nationale Scene, Postboks 78 Sentrum, 5803 Bergen. Søkere som innkalles til intervju bes medbringe godkjente kopier av attester og vitnemål.


Søknadsfrist: 11.2.2018

I henhold til offentlighetsloven §25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste, dersom søkeren selv ber om det. DNS er forpliktet til å vurdere meroffentlighet og vil foreta en konkret vurdering av søkernes anmodning om fritak vurdert opp mot de hensyn som taler for offentlighet.
Dersom DNS mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.

Ingen forestillinger