Kontaktpersoner

(Klikk på navn for e-postadresse)

LEDERGRUPPE
Teatersjef Agnete G. Haaland
Telefon: 920 54 375
Direktør for økonomi, drift og forvaltning Bente Hartvedt Ringstad
Telefon: 911 32 844
Markeds- og organisasjonssjef Beate Thomassen
Telefon: 482 61 504
Kommunikasjonssjef Silje Gripsrud
Telefon: 924 38 727
Produksjonssjef Sten Are Fogge
Telefon: 952 95 875
Teknisk sjef Jan Aage Rugaard
Telefon: 476 12 347

ØVRIGE KONTAKTPERSONER:
KUNSTNERISK
Teatersjefens assistent Grete Holm
Telefon: 991 66 035
Dramaturg Morten Kjerstad
Telefon: 920 97 642
Dramaturg Toril Solvang
Telefon: 995 65 819
Musikalsk leder Jan Kåre Hystad
Telefon: 911 73 418


MARKED- OG ORGANISASJON
Fagansvarlig marked Annette Stople
Telefon: 468 87 291
Salgsansvarlig Helga Magnussen
Telefon: 976 66 597
Leder billettkontor Mette Eriksen
Telefon: 957 84 218

KOMMUNIKASJON
Medieansvarlig Ole Friele jr.
Telefon: 934 35 925
Kommunikasjonsmedarbeider Tora Optun
Telefon: 922 24 504

PRODUKSJON
Prosjektkoordinator Kirsti Rosseland

Telefon: 472 77 022
Avdelingsleder kostyme Grethe Sjøstrøm
Telefon: 913 73 381
Avdelingsleder maske John Einar Hagen
Telefon: 481 31 230
Avdelingsleder lys Geir Hovland
Telefon: 411 93 150
Avdelingsleder lyd Bjarte Våge

Telefon: 911 01 793

ØKONOMI, DRIFT, FORVALTNING
Avdelingsleder regnskap Bjørg Bjørsvik
Telefon: 476 69 522
Avdelingsleder drift Dagfinn Eldøy
Telefon: 952 95 880
Avdelingsleder kantine Torunn Wilhelmsen Silnes
Telefon: 478 29 396

TEKNISK
Verkstedkoordinator/avdelingsleder for snekkeri Tom Bjørkly
Telefon: 952 95 877
Avdelingsleder scene Frank Bjørø
Telefon: 911 01 794
Avdelingsleder malersal Nina Seim
Telefon: 938 45 434
Fungerende avdelingsleder rekvisitt Frode Prestegård
Telefon: 936 46 049

Ingen forestillinger