Vildanden

I 1885 hadde Henrik Ibsens Vildanden urpremiere ved Den Nationale Scene. I år – 133 år senere –  viser vi en ny, bearbeidet versjon av det intense familiedramaet i Teaterkjelleren.

Finn bakgrunnsmateriale og oppgaver på teaterdialoger.no

Vildanden handler om hvilken rolle løgnen spiller i livene våre. Er det å fortelle sannheten alltid rett? Eller er det noen ganger nødvendig å ha hemmeligheter for å beskytte seg selv og andre? Dette er noen av de sylskarpe spørsmålene som stilles i dette dramaet.

Mye har forandret seg siden 1885 da Vildanden først ble vist på en teaterscene, men ikke alt. I Vildanden inviteres vi inn i hjemmet til en familie som kanskje ikke er så forskjellig fra familier vi finner i Norge i dag. Vi får møte foreldre som er mest opptatt av sine egne problemer, og som ikke alltid er i stand til å se sitt eget barn. Hvilke konsekvenser kan dette få?

Det å se en teaterforestilling er forskjellig fra å lese en drama tekst. Teater er en levende kunstform som skjer her og nå, rett foran øynene på deg som sitter i salen. Og du som sitter her i dag er litt forskjellig fra de som satt i salen i 1885, da stykke ble vist for første gang.

Den anerkjente amerikansk-litauiske regissøren Yana Ross mener det er viktig å ta utgangspunkt i tiden vi lever i nå når man iscenesetter klassiske drama, som Vildanden. Språket er derfor oppdatert, scenene er omskrevet, men mye er det samme. 

Kanskje er dette versjonen Ibsen ville skrevet om han levde i dag?

Ingen forestillinger