Inspirasjonsmateriale

Bruk teatret som utgangspunkt for læring og interessante diskusjoner!

«Å se teater er en øvelse i å være menneske – man trener seg på livet».
Regissør Stefan Larsson

En teateropplevelse er et godt utgangspunkt for å diskutere problemstillinger knyttet til eget liv og til samfunnet rundt oss. Og hvis du har forberedt deg litt på det du skal se - enten om det er klasssikere eller ny dramatikk - kan utbyttet bli enda større.

Her finner bakgrunnstoff og oppgaver til forestillinger som kan brukes i skolen før og etter et teaterbesøk. Men her er også stoff for alle andre som ønsker å vite mer om stykket de skal se - eller har sett på DNS.

Å bruke teater i undervisningen skaper engsjement og er også den beste måten å bli fortrolig med en viktig del av kulturarven på. DNS har et bredt repertoar - vi ivaretar og utvikler klassiskere- og presenterer også nye spennende stemmer. Oppsetningene er relevante både innen språk-. kunst-, samfunn/historie- og psykologifag.   

Husk at DNS har gode rabattordninger for skoleklasser!

Bakgrunnmateriale til ulike forestillinger, diskusjonspørsmål og forslag til oppgaver på finner du på teaterdialoger.no.

 

Her finner du bakgrunnsmatereiale til Vildanden 

 

Teaterdialoger er et samarbeidsprosjekt med Høgskulen på Vestlandet. 

Ingen forestillinger