Ibsen og Bergen

1_Portrett _av _Henrik _Ibsen ,_1863-64_nasjonalbiblioteket
Henrik Ibsen er en av våre største dramatikere. Han har bidratt
til å forme den norske selvforståelsen, og har også hatt en stor
innvirkning på verden utenfor. Som 23 åring ble han ansatt ved
Det Norske Theater i Bergen. De seks årene han tilbrakte i byen
var produktive, og la grunnlaget for det som skulle gjøre ham
til en dikter av verdensformat.
1828 Født i Skien.
1843 Apotekerlærling i Grimstad.
1850 Skriver dikt og sine første skuespill mens han tar artium i Kristiania.
1851 Ansatt som dramatisk forfatter ved Det Norske Theater.
1852 Studiereise til utlandet. Starter også som instruktør.
1853–57 Fortsetter arbeidet ved teatret.
1857 Forlater Bergen for ny jobb som artistisk direktør ved Kristiania Norske Theater.
1858 Gifter seg med Susanne Daae Thoresen.
1859 Sønnen Sigurd blir født.
1864–91 Bor i Italia og Tyskland. Skriver de fleste av sine berømte skuespill.
1891 Vender tilbake som anerkjent dikter og fortsetter å skrive i Kristiania.
1900–06 Får slag og dør seks år senere.

Ingen forestillinger