Bli teaterkontakt

DNS søker etter flere aktive teaterkontakter.

Som teaterkontakt

- er du bindeleddet mellom Den Nationale Scene og din
bedrift/organisasjon

- vil du hele tiden bli oppdatert på hva som skal foregå
på Den Nationale Scene

- får du informasjon og salgsmateriell til bruk i din
bedrift/organisasjon

- kan du uforpliktende forhåndsreservere billetter til
forestillingene, slik at du er sikker på at du får gode
plasser til den forestillingen gruppen din ønsker å se.

- får du 2 fribilletter dersom du organiserer billetter til
minimum 15 personer

- vil vi gjerne ha tilbakemeldinger om hva du synes
fungerer og hva du synes ikke fungerer

- er du en av våre medspillere og vi håper på et fortsatt
godt samarbeid!

SPØRSMÅL?
Ta kontakt med oss på telefon 55 54 97 20 eller
dns@dns.no

Ingen forestillinger