Styret

Representanter
Den norske stat:

Siren Sundland, styreleder, konserndirektør Operasjonelle tjenester Sparebanken Vest.

Victor D. Norman, nestleder, samfunnsøkonom, tidligere arbeids- og administrasjonsminister.

Kristin Eriksen Bjørn, instruktør, dramaturg og manusforfatter.

Harald Alfsen, advokat og partner i Inventura AS.

Ole Hope, direktør for Business Region Bergen.

Ansatte representanter
Fra det kunstneriske personalet:
Stig Amdam

Fra det øvrige personalet:
Frode Prestegård

Vararepresentanter
Den norske stat:

1. varamedlem: Kari Standal Pavelich, adm. dir. i Opera Nordfjord.

2. varamedlem: Roy-Eddy Lie, eiendomssjef i Liegruppen.

Teatrets ansatte:
Fra det kunstneriske personalet:
1. varamedlem:  Ragnhild Gudbrandsen                                                                          
2. varamedlem:   Bjørn Willberg Andersen                                                                   
3. varamedlem:   Kristoffer Sagmo Aalberg  

Fra det øvrige personalet:
1. varamedlem: Marte Stormo
2. varamedlem: Mette Eriksen
3. varamedlem: Anne-Marie Helbo

Ingen forestillinger