Om DNS

Nasjonalteatret i Bergen

Siden 1993 har Den Nationale Scene hatt status som nasjonalt teater. Inntektene til teatret kommer hovedsakelig fra offentlige tilskudd: I 2015 kom over 114 millioner kroner i slikt driftstilskudd. I 2015 hadde vi 790 forestillinger og andre arrangementer.

På et stort teater som Den Nationale Scene er det hektisk aktivitet døgnet rundt. I noen perioder spilles det teater fra klokken 09.30 om formiddagen til klokken 23 om kvelden. På det mest hektiske har det vært gjennomført 44 forestillinger med ulike tilbud innenfor én og samme uke, samtidig som produksjon av nye oppsetninger har pågått for fullt. Arbeidet i teaterhuset er organisert innenfor ulike skift- og arbeidstidsordninger fra klokken 7 om morgen til 23 om kvelden på ukedager, og til klokken 21 på lørdager. Skuespillerne har delt arbeidstid innenfor én og samme arbeidsdag, med prøver på formiddagen og forestillinger på kveldstid.

I løpet av et år bruker Den Nationale Scene betydlige midler på lønns- og honorarutbetalinger til skuespillere, forfattere, dramatikere, instruktører, scenografer, koreografer, kostymedesignere, komponister, designere, musikere og andre utøvende kunstnere. Ved siden av den kunstneriske aktiviteten brukes det enorme ressurser til å videreutvikle teater- og sceneteknisk kompetanse innenfor egen virksomhet som ledd i den daglige drift. Dette gjør Den Nationale Scene til en sentral bidragsyter med hensyn til å opprettholde og utvikle en grunnleggende kunstnerisk og teknisk infrastruktur av høy kvalitet innenfor scenekunstområdet i regionen

Engens glitrende smykke
I juni 1940 sørget et granatnedslag for at store deler av Den Nationale Scene ble ødelagt. Blant annet ble den utsøkte teatersalongen og hovedscenen sørgelig skamfert. Over 60 år senere, i september 2001, kunne teaterledelsen ønske velkommen til åpningen en teatersalong tilbakeført til den fordums prakt den hadde på begynnelsen av 1900-tallet.

19. februar 1909 åpnet Den Nationale Scene dørene for publikum i den nye teaterbygningen på Engen, tegnet av arkitekt Einar Oscar Schou. Publikum kunne entre en praktfull teatersalong for å se åpningsforestillingen Erasmus Montanus av Ludvig Holberg.

Teatersalongen og Store Scene var i mange år byens virkelige smykke. Dét endret seg natt til 15. juni 1940, da en blindgranat fant veien inn hovedinngangen på teatret og ødela store deler av lobbyen og teatersalongen.

Arkitekt Schou stod også for gjenoppbyggingen av teatersalongen og valgte en modernisering av salongen både i stil og funksjoner. Samarbeidet mellom Det dramatiske selskab, DNS' styre og teatersjef førte til at det også ble foretatt flere vesentlige bygningsmessige forandringer i årene fra 1967-76. Det ble bl.a. gjort plass til nytt lydstudio og ny lydlosje. I 1973 forsvant de siste spor av det gamle teatret. Da ble fremmedlosjen og kongelosjens balkonger fjernet og teatersalongen stod frem slik vi har kjent den frem til 2001.

Som nytilsatt teatersjef i mars 1998 revitaliserte Bentein Baardson sine forgjengeres - ikke minst Tom Remlovs - kongstanke om å skaffe midler til å restaurere teatrets publikumssalong, og samtidig foreta en modernisering av scene på teknisk side. Det endte til slutt med et restaureringsbudsjett på 36 millioner kroner - penger gitt av blant andre Staten, Stiftelsen Fritt Ord, Bergen kommune og private givere.

Kun timer etter at publikumsfavoritten Cabaret hadde spilt sin siste forestilling høsten 2000, ble de første stolene demontert, og 29. januar 2001 startet selve rivnings- og byggearbeidet. I september 2001 - ved innledningen til Morten Borgersens første sesong som teatersjef - åpnet den nyrestaurerte salongen, med elementene fra teaterbygningens åpning i 1909 rekonstruert sammen med en modernisering for teatret i 2001.

Den nye teatersalongen er en opplevelse i seg selv, og fremstår like praktfull som den bergenserne opplevde da teaterhuset ble åpnet. Bruk av 11.500 blad 22,5 karat bladgull, en ny zodiak i taket, stukkfigurer, takornamentikk og nydelige messingbeslag er blant de nye dekorative elementene. Balkongene er flyttet frem igjen, frontlosjen er kommet på plass, prosceniet er tilbakeført med flotte gipsarbeider og publikumstrappen opp til balkongen er åpnet på nytt. Til sammen utgjør arbeidet en restaurering av det som tidligere kulturminister Ellen Horn har kalt "et hovedverk i norsk arkitektur- og kulturhistorie".

Teatersalongen har fått tilbake sin prakt, men er samtidig også blitt topp moderne. Tekniske oppdateringer gjør Den Nationale Scene nå til et av Norges mest moderne teater i publikumsfasiliteter, lyd og lys - slik at du som gjest skal gis de største teateropplevelsene og de beste teaterminnene.

Teaterbygget
Den Nationale Scene hadde sine første 33 år (1876-1909) tilholdssted i Det gamle theater i Komediebakken. Bygningen du nå kan besøke på Engen åpnet dørene først i 1909. Arkitekt var Einar Oscar Schou, og teaterhuset regnes i dag for å være den fremste eksponent for Art Nouveau-stilens særegne arkitektoniske uttrykk - fredet av Riksantikvaren i 1993.

Deler av huset ble ødelagt av et granatnedslag i 1940. Gjennom en målbevisst innsats lyktes det å tilbakeføre teatrets restaurant og vestibyle til den form og stil arkitekt Einar Oscar Schou gav dem i 1909. Det skulle imidlertid ta seksti år før teatersalongen fikk tilbake sin prakt. Les mer om den nye teatersalongen, åpnet i september 2001.

Teaterbygningen har tre scener: Store Scene (med teatersalongen), Teaterkjelleren (tidl. Småscenen) og Lille Scene. Store Scene er storstuen med 450 nummererte stoler, fordelt på orkesterplass, parkett, frontlosje og balkong. Teaterkjelleren har inntil 250 seter og Lille Scene inntil 90 seter.

Det historiske DNS
1850:   Ole Bull står bak opprettelsen av Det norske Theater. Teatret setter opp sine forestillinger i bygget Det gamle teater i Komediebakken (den store trebygningen - oppført i 1799 - lå på andre siden av gaten fra der Bjørnson-statuen står i dag. Se de historiske bildene nedenfor). Stiftelsen av Det norske Theater er bakgrunnen for at 2000 ble et jubileumsår for teaterkunsten i Bergen.
1863:  Det norske Theater legges ned på grunn av økonomiske vanskeligheter. Teaterscenen i Bergen overlates til ulike teaterensembler, deriblant en del gjeste-ensembler fra Danmark.
1876:  Den Nationale Scene stiftes. Teatret setter opp forestillingene i det samme teaterhuset som Det norske Theater spilte i.
1895:   Komitéen for et nyt Theater konstitueres. Denne komiteen skal arbeide for å få reist en ny teaterbygning.
1906:  25. juli legger Kong Haakon ned grunnsteinen til det nye teaterhuset.
1909:   19. februar 1909 kan man ønske velkommen til åpningsforestilling i den nye teaterbygningen på Engen (samme som i dag). "Erasmus Montanus" av Ludvig Holberg spilles foran et prominent publikum, med blant andre Kong Haakon og Christian Michelsen.

 

Ingen forestillinger