Kommunikasjonsmedarbeider 100% stilling

A/S Den Nationale Scene er en av landets fire nasjonale scenekunstinstitusjoner. Vi gløder for å skape magiske øyeblikk gjennom engasjerende og relevant teater, og skal tilby et mangfoldig repertoar av høy kunstnerisk kvalitet. Vi er 144 fast ansatte og spiller rundt 700 forestillinger på tre scener hvert år. Nær 127.000 mennesker besøkte oss i 2016.

Vi søker en engasjert og handlekraftig medarbeider til vår kommunikasjonsavdeling! Har du interesse for kunstformidling, journalistikk og samfunnsdebatt, og erfaring fra media eller kommunikasjonsarbeid, er dette kanskje noe for deg?

Oppgaver vil være:

- Lage innhold til våre ulike kommunikasjonskanaler (SoMe, magasin, nettsider osv), primært med tekst, men også gjennom video og foto.

- Bistå i arbeidet med å lage samtaleprogram og ulike aktiviteter i tilknytning til forestillingene.

I kommunikasjonsavdelingen blir vi en trio som skal engasjere et bredt publikum og senke tersklene for å oppsøke teatret.  Du må trives med høyt tempo og like å jobbe med både fordypningsartikler og humørfylte appetittvekkere. Samarbeidsevner vektlegges og du er opptatt av å bidra til et godt arbeidsmiljø.

Vi forutsetter at du kjenner Word og redigeringsverktøy for foto og video.

Stillingen er fast og rapporterer til kommunikasjonssjef. Tiltredelse etter nærmere avtale. Lønn etter avtale. Vi har pensjons- og forsikringsordninger.

Henvendelse om stillingen kan rettes til kommunikasjonssjef Silje Gripsrud: silje.gripsrud@dns.no, tlf 924 38 727.

Søknad merkes «kommunikasjonsmedarbeider». Søknad og CV sendes til Åse Bergmann:  aase.bergmann@dns.no, eller til A/S Den Nationale Scene, Postboks 78 Sentrum, 5803 Bergen.

Søkere som innkalles til intervju bes medbringe godkjente kopier av attester og vitnemål.                            
Velkommen som søker!

Søknadsfrist: 10. mai 2017

I henhold til offentlighetsloven §25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste, dersom søkeren selv ber om det. DNS er forpliktet til å vurdere meroffentlighet og vil foreta en konkret vurdering av søkernes anmodning om fritak vurdert opp mot de hensyn som taler for offentlighet.
Dersom DNS mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.

Fagansvarlig marked 100% stilling

A/S Den Nationale Scene er en av landets fire nasjonale scenekunstinstitusjoner. Vi gløder for å skape magiske øyeblikk gjennom engasjerende og relevant teater, og skal tilby et mangfoldig repertoar  av høy kunstnerisk kvalitet. Vi er 144 fast ansatte og spiller rundt 700 forestillinger på tre scener hvert år. Nær 127.000 mennesker besøkte oss i 2016.

Vi styrker markedsavdelingen og søker en faglig ressurs som kan bidra sterkt med markeds- og analyseinnsikt. Du er god til å foreslå konkrete tiltak basert på fakta og kunnskap. Du vil få muligheten til å videreutvikle en sterk merkevare i tråd med teaterets visjon og strategi. Stillingen innebærer tett kontakt med vår kommunikasjonsavdeling og vår salgsavdeling.

Sentrale oppgaver vil være:

- Utvikling av markedsstrategier, analyser og markedsplaner
- Systematisk oppfølging og måling av tiltak
- Gjennomføring av markedsundersøkelser/publikumsundersøkelser
- Planlegging, produksjon og bestilling av markedsmateriell (annonser, kampanjer og profilmateriell) i tett samarbeid med kommunikasjon og salg
- Utvikle, foreslå og gjennomføre en hensiktsmessig mediamiks og markedsføring basert på kunnskaper om ulike gruppers kjøpsadferd
- Tett samarbeid med kommunikasjonsavdelingen i forhold til publikumsutvikling og omdømmebygging
- Oppfølging av sponsorer og samarbeidspartnere

KVALIFIKASJONER OG EGENSKAPER

- Bachelorgrad eller annen relevant høyere utdanning innen markedsføring
- Relevant erfaring og solide kunnskaper innen bruk av analyseverktøy, Questback, Adobe program og publiseringsverktøy
- Du har stor gjennomføringskraft, er selvstendig og kan omsette teori til konkrete tiltak
- Du er sterk analytisk og flink til å formidle din innsikt og dine kunnskaper
- Du er interessert i scenekunst og har tanker om hvordan vi ytterligere kan øke  kjennskapen til teateret hos ulike grupper
- Du bidrar positivt i et arbeidsmiljø og er kjent for å samarbeide godt med dine kolleger

Stillingen er fast og rapporterer til markeds- og organisasjonssjef. Lønn etter avtale. Vi har pensjons- og forsikringsordninger. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Henvendelse om stillingen kan rettes til markeds- og organisasjonssjef Beate Thomassen, tlf. 48261504.

Søknad merkes «Fagansvarlig marked». Søknad og CV sendes til aase.bergmann@dns.no, eller til A/S Den Nationale Scene, Postboks 78 Sentrum, 5803 Bergen.

Søkere som innkalles til intervju bes medbringe godkjente kopier av vitnemål og attester.

Velkommen som søker.

Søknadsfrist: 10. mai 2017.

I henhold til offentlighetsloven §25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste, dersom søkeren selv ber om det. DNS er forpliktet til å vurdere meroffentlighet og vil foreta en konkret vurdering av søkernes anmodning om fritak vurdert opp mot de hensyn som taler for offentlighet.
Dersom DNS mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.

INSPISIENT 100% stilling

A/S Den Nationale Scene er en av landets fire nasjonale scenekunstinstitusjoner. Vi gløder for å skape magiske øyeblikk gjennom engasjerende og relevant teater, og skal tilby et mangfoldig repertoar  av høy kunstnerisk kvalitet. Vi er 144 fast ansatte og spiller rundt 700 forestillinger på tre scener hvert år. Nær 127.000 mennesker besøkte oss i 2016.

Inspisienten er teaterets faste kontaktpunkt for regissøren og regissørens nærmeste medarbeider i alle praktiske og organisatoriske spørsmål. Inspisienten er sentral helt fra starten av en produksjon. I samråd med regissør planlegger og tilrettelegger inspisienten den daglige og ukentlige fremdriften av prøver og forestillinger innenfor de rammer som er satt for de ulike produksjonene og de til enhver tid gjeldende avtaler.

En av våre dyktige inspisienter slutter til høsten og vi søker derfor en ny inspisient som skal være med å videreutvikle teateret sammen med mange flinke kolleger.

Vi ser etter deg som:

-        Er systematisk, fleksibel og har stor arbeidskapasitet
-        Er løsningsorientert og kan håndtere mange baller i luften samtidig som du beholder oversikten og roen. 
-        Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
-        Har evne og vilje til god prosjektstyring
-        Har inspisientbakgrunn fra et lignende teater
-        Har teaterfaglig utdanning/bakgrunn 

Stillingen er fast. Lønn etter tariff. Vi har pensjons- og forsikringsordninger. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Har du spørsmål om stillingen er du velkommen til å ta kontakt med vår produksjonssjef Sten Are Fogge enten via epost:  sten.are.fogge@dns.no eller mobil: 952 95 875.

Søknad merkes «Inspisient». Søknad og CV sendes aase.bergmann@dns.no , eller til A/S Den Nationale Scene, Postboks 78 Sentrum, 5803 Bergen.

Søkere som innkalles til intervju bes medbringe godkjente kopier av vitnemål og attester.

Velkommen som søker!

Søknadsfrist: 10. mai 2017

I henhold til offentlighetsloven §25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste, dersom søkeren selv ber om det. DNS er forpliktet til å vurdere meroffentlighet og vil foreta en konkret vurdering av søkernes anmodning om fritak vurdert opp mot de hensyn som taler for offentlighet.
Dersom DNS mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.

Ingen forestillinger