Ledere

Teatersjef Agnete G. Haaland: agnete.haaland@dns.no
Telefon 55 54 97 84 eller 920 54 375
Direktør for økonomi, drift og forvaltning Bente Hartvedt Ringstad: bente.hartvedt.ringstad@dns.no
Telefon 55 54 97 85 eller 911 32 844
Konst. kommunikasjonssjef Silje Gripsrud:
silje.gripsrud@dns.no
Telefon: 55 54 97 16 eller 924 38 727
Produksjonssjef Sten Are Fogge:
sten.are.fogge@dns.no
Teknisk sjef Jan Aage Rugaard: jan.aage.rugaard@dns.no

Informasjonssjef Ole Friele jr.: of@dns.no
Telefon 55 54 97 19 eller 934 35 925 
Salgssjef Evy Fischer:
evy.fischer@dns.no
Telefon 55 54 97 21 eller 911 01 78
Konstruktør Daniel Falk: daniel.falk@dns.no
Driftssjef Anders Larsen: anders.larsen@dns.no
Telefon 55 54 97 41 eller 911 01 785
Vaktmester Dagfinn Eldøy: dagfinn.eldoy@dns.no
Telefon 55 54 97 02 eller 952 95 880
Regnskapssjef Bjørg Bjørsvik: bjorg.bjorsvik@dns.no
Musikalsk leder Jan Kåre Hystad: jan.kare.hystad@dns.no
Sjefdramaturg Solrun Toft Iversen: solrun.iversen@dns.no
Telefon 55 54 97 87 eller 952 95 876
Leder kostymeavdeling Grethe Sjøstrøm:
grethe.sjostrom@dns.no
Leder lysavdelingen Geir Hovland:
geir.hovland@dns.no
Leder lydavdelingen Bjarte Våge:
bjarte.vaage@dns.no
Overscenemester Frank Bjørø:
frank.bjoro@dns.no
Snekkermester Tom Bjørkly:
tom.bjorkly@dns.no
Leder rekvisitt Dorthe M. Keyser: dorthe.keyser@dns.no
Leder malersal Nina Seim: nina.seim@dns.no
Maske- og parykkleder John Einar Hagen:
john.einar.hagen@dns.no
Husdramatiker Olaug Nilssen:
olaugnilssen@gmail.com

Ingen forestillinger