Den Unge Scenen (DUS)

DUS betyr nye forbindelser i det norske kulturlandskapet: Mellom dramatikere og ungdom, mellom ungdomsteatergrupper og teatre. Og ungdom i deltaker-regionene møtes til lokale festivaler og nasjonal festival på Det Norske Teatret.

VI SØKER GRUPPER:

Til den regionale festivalen i Hordaland søker vi nå grupper. DUS Hordaland er et samarbeid mellom Vestlandske Teatersenter, Hordaland Teater og Den Nationale Scene for å knytte kontakter og styrke ungdomsteateret i regionen. 

Dramatikere

  • Olaug Nilssen
  • Hege Siri
  • Ragnar Hovland
  • Torun Lian
  • Lars Mæhle
  • Hans Petter Blad

Gruppene som deltar i prosjektet får oppfølging fra teatrene i prøveprosessen, bruke tekstene vederlagsfritt i hele prosjektperioden og vise forestillingen på den regionale festivalen. Gruppeledere inviteres til seminar med dramaturger og dramatikere. DUS gir ikke produksjonsstøtte, men støtte til reise og opphold under festivalen. 

Alle som vil kan lage en ”DUS” gruppe, men aktørene på scenen må være mellom 13-20 år i 2015. Videre må instruktøren delta på en helgesamling på Rogaland Teater der man får treffe dramatikerne og dramaturger. Reise og opphold (kost og losji) dekkes av DUS sentralt. Seminaret er 12 – 14 september.

For påmelding og spørsmål, kontakt: 

KOORDINATOR:        FRØYDIS FLOTVE – froydis@teatersenter.no tlf: 55302146

REGIONLEDER:        ANDERS HASMO DAHL – anders.hasmo.dahl@dns.no tlf: 55549789

NB: FRIST: 10. mai 

DUS – Den unge scenen og International Connections

Fjorten teaterinstitusjoner i hele tretten fylker (se under) danner et nettverk som utvikler og fremmer ungdomsteater i Norge. DUS bestiller og utvikler sceniske tekster skrevet for ungdom, og som fremføres av ungdom. Målet er å stimulere produksjonen av ungdomsteater.

DUS ble opprettet i 2004 for å heve nivået på ungdomsteater i Norge. Vi har nå gjennomført 4 prosjektrunder.

Ungdom i alderen tretten til nitten år fremfører tekster spesialskrevet for ungdom. I første runde (DUS 2004/2005) hadde vi tekster fra fire norske dramatikere. I andre runde (DUS 2006/2007) kunne vi tilby ungdomsteatergruppene fem nye tekster, hvorav tre var skrevet på bestilling i Norge og to var oversatt fra det engelske NT-connections. I runde 3, som kulminerte med festivalen på Det Norske Teatret i juni 2009, kunne vi tilby seks nye norske tekster. 60 ungdomsgrupper fordelt over hele landet laget forestillinger av tekstene.

Det arrangeres festivaler i alle deltakende regioner, og en nasjonal festival i Oslo for utvalgte grupper.

Ideen og modellen for DUS har sitt opphav i det engelske ”Connections” som ble etablert i 1994. I England har Connctions sin base ved Royal National Theatre i London. Internasjonalt har det vært modeller av Connections i USA, Finland og Tyskland, og nå er det Connections blant annet i England, Italia, Portugal, Brasil og Island.

DUS er med på å videreutvikle dette internasjonale nettverket, som åpner for spennende utvekslingsmuligheter.

DUS var i hovedsak finansiert av Norsk Kulturråd i første og andre runde. I 2007 kom prosjektet inn på Statsbudsjettet.

Prosjektleder er Eirik Nilssen Brøyn.

 

NYE UNGDOMSTEATERFORESTILLINGER

Følgende institusjoner er samarbeidspartnere:

Det Norske Teater og Dramatikkens Hus i Oslo, Figurteatret i Nordland med Sceneinstruktørordningen i Nordland, Brageteatret i Buskerud, Trøndelag Teater i midt Norge, Rogaland Teater i Stavanger, Teatret Vårt i Molde, Hedmark Teater og Hålogaland Teater i Troms og Finnmark, Østfold Teater og Hordaland dekkes av Den Nationale Scene i Bergen sammen med Hordaland Teater og Vestlandske Teatersenter.

Disse profesjonelle teatrene er koordinatorer og verter for ungdomsgrupper i sine regioner. Teatrene bistår med veiledning og råd i innstuderingsfasen.

Vi er nå i gang med DUS 2014/2015.

DUS lager stadig nye forbindelser i det norske kulturlandskapet. Det er møtet mellom dramatikerne og ungdommen, mellom ungdomsgruppene og teatrene. I regionene som deltarer er det nå nye nettverk der ungdom møter ungdom. Det engelske navnet ”Connections” er i så måte dekkende for alle disse nye forbindelsene. Men i lille Norge satser vi på at vi er DUS, og sier DUSkriver, DUSpiller og DUSer. Norge har fått en nye arena for ungdomsdramatikk: DUS - Den unge scenen.

 

DNS-Symbol -shvLogo Hordaland Teater VT_logo _2014

Ingen forestillinger